Người bán đang hoạt đông nhưng phần mềm cảnh báo không hoạt động - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. MISA meInvoice Web
  3. QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO
  4. Người bán đang hoạt đông nhưng phần mềm cảnh báo không hoạt động

Người bán đang hoạt đông nhưng phần mềm cảnh báo không hoạt động

1. Tình trạng

Kế toán kiểm tra tình trạng người bán đang hoạt động nhưng phần mềm lại cảnh báo người bán ngừng hoạt động.

2. Nguyên nhân

Có thể tại thời điểm chương trình kiểm tra, cổng thông tin của Tổng cục thuế lỗi dẫn đến phần mềm kiểm tra và cảnh báo sai.

3. Cách khắc phục

Kế toán nhấn nút Kiểm tra lại trên giao diện kiểm tra chi tiết.

Cập nhật 27/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay