Phân quyền sử dụng Phần mềm xử lý hóa đơn đầu vào MISA meInvoice - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. MISA meInvoice Web
 3. PHẦN MỀM XỬ LÝ HÓA ĐƠN (ĐẦU VÀO - ĐẦU RA)
 4. Phân quyền sử dụng Phần mềm xử lý hóa đơn đầu vào MISA meInvoice

Phân quyền sử dụng Phần mềm xử lý hóa đơn đầu vào MISA meInvoice

Bước 1: Phân vai trò, quyền hạn cho người dùng.

 • Vào mục Hệ thống\Vai trò quyền hạn, nhấn Thêm mới.

 • Phân vai trò, quyền hạn cho người dùng.

Lưu ý

 • Có thể thay đổi vai trò, quyền hạn của người dùng.
 • Những người dùng được phân cùng 1 vai trò quyền hạn sẽ có quyền hạn giống nhau.

Bước 2: Kế toán khai báo thông tin người dùng và phân quyền làm việc theo đơn vị cho người dùng.

 • Vào mục Hệ thống\Quản lý người dùng, nhấn Thêm mới người dùng.

 • Khai báo thông tin người dùng và phân quyền làm việc theo đơn vị cho người dùng.

Sau khi phân quyền, người dùng sẽ nhận được email thông báo quyền sử dụng phần mềm.
• Người dùng được phân quyền đăng nhập phần mềm bằng tài khoản email chương trình thông báo (mật khẩu đăng nhập là mật khẩu tài khoản MISA ID của email đó)

• Sau khi đăng nhập, Người dùng có quyền làm việc với vai trò, quyền hạn tại phòng ban, chi nhánh mà mình được phân quyền.

Lưu ý:

  • Người dùng có quyền quản trị trên MISA meInvoice thì có quyền quản trị trên MISA meInvoice – Phần mềm xử lý hóa đơn đầu vào và ngược lại.
  • Tất cả tài khoản không phải tài khoản quản trị trên MISA meInvoice – Phát hành hóa đơn, khi sang MISA meInvoice – Phần mềm xử lý hóa đơn đầu vào đều là tài khoản người dùng.
  • Khi xóa tài khoản người dùng trên MISA meInvoice – Phát hành hóa đơn , thì MISA meInvoice – Phần mềm xử lý hóa đơn đầu vào cũng cập nhật theo và ngược lại.
  • Dự án sẽ cập nhật link hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ phân quyền tại đây vào ngày 21/06/2022.
Cập nhật 19/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.