Phát hành hoá đơn không có mã CQT báo lỗi "Hình thức hoá đơn/Phương thức chuyển đổi dữ liệu/Loại hoá đơn đang phát hành chưa được đăng ký cơ quan thuế tại tờ khai . Vui lòng kiểm tra lại" thì làm thế nào? - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. MISA meInvoice Web
  3. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Phát hành hoá đơn không có mã CQT báo lỗi “Hình thức hoá đơn/Phương thức chuyển đổi dữ liệu/Loại hoá đơn đang phát hành chưa được đăng ký cơ quan thuế tại tờ khai <..>. Vui lòng kiểm tra lại” thì làm thế nào?

Phát hành hoá đơn không có mã CQT báo lỗi “Hình thức hoá đơn/Phương thức chuyển đổi dữ liệu/Loại hoá đơn đang phát hành chưa được đăng ký cơ quan thuế tại tờ khai <..>. Vui lòng kiểm tra lại” thì làm thế nào?

Biểu hiện:

Khi phát hành hoá đơn không có mã của cơ quan thuế báo lỗi “Hình thức hoá đơn/Phương thức chuyển đổi dữ liệu/Loại hoá đơn đang phát hành chưa được đăng ký cơ quan thuế tại tờ khai <..>. Vui lòng kiểm tra lại”

Nguyên nhân: Do phương thức chuyển hoá đơn khi gửi đến cơ quan thuế trên tờ khai đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử và trên mẫu hoá đơn không khớp nhau.

Ví dụ: Trên tờ khai đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử chọn phương thức chuyển hoá đơn khi gửi đến cơ quan thuế là: Chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn. Nhưng phương thức chuyển hoá đơn trên mẫu khởi tạo lại chọn Chuyển theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn.

Giải pháp:

  • Nếu phương thức trên mẫu hoá đơn đúng thì:
    Lập lại tờ khai chọn lại phương thức chuyển hóa đơn điện tử cho đúng.

 

 

 

Cập nhật 26/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay