Quản lý hóa đơn đầu ra trên phầm mềm xử lý hóa đơn - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. MISA meInvoice Web
  3. PHẦN MỀM XỬ LÝ HÓA ĐƠN (ĐẦU VÀO - ĐẦU RA)
  4. Quản lý hóa đơn đầu ra trên phầm mềm xử lý hóa đơn

Quản lý hóa đơn đầu ra trên phầm mềm xử lý hóa đơn

1. Chuyển hóa đơn đầu ra vào chương trình

2. Quản lý danh sách hóa đơn đầu ra

  • Vào mục Hóa đơn đầu ra, tại danh sách hóa đơn, có thể nắm tổng quan Số lượng hóa đơn đầu ra, Tổng giá trị hóa đơn đầu ra, Tổng tiền thuế GTGT phải nộp

  • Có thể Xuất khẩu danh sách hóa đơn đầu ra phục vụ công tác quản lý.

Cập nhật 09/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.