Kết nối với phần mềm SME 2015 - HELP MEINVOICE

Kết nối với phần mềm SME 2015

1. Nội dung

Hướng dẫn kết nối phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.vn với phần mềm kế toán SME 2015, để lấy được các hóa đơn lập trên phần mềm kế toán SME 2015 sang phần mềm meInvoice.vn.

2. Các bước thực hiện

1. Vào menu Hệ thống\Thiết lập kết nối với phần mềm khác.

2. Tại mục Phần mềm kết nối: Nhấn biểu tượng

, chọn SME 2015.
3. Tại mục Máy chủ, Tên cơ sở dữ liệu: Chọn thông tin Máy chủ, Tên cơ sở dữ liệu của phần mềm SME 2015 muốn kết nối với phần mềm meInvoice.vn.

Cách kiểm tra thông tin Máy chủ và Tên cơ sở dữ liệu trên phần mềm kế toán SME 2015
1. Mở phần mềm kế toán SME 2015 lên.

 • Xem thông tin Máy chủ tại mục Máy chủ SQL.
 • Xem thông tin Tên cơ sở dữ liệu tại mục Dữ liệu kế toán.

4. Nhấn Kết nối.

5. Chương trình hiển thị thông báo Khởi động service thành công.

6. Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ tự động lấy các hóa đơn có ngày hóa đơn từ ngày 01/03/2019 sang meInvoice.vn với tần suất 10 phút một lần bao gồm:

  • Các chứng từ bán hàng có tích chọn Lập kèm hóa đơn.
  • Hóa đơn.
   • Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước.
   • Bán hàng đại lý bán đúng giá.
  • Chứng từ giảm giá hàng bán.
   • Bán hàng hóa, dịch vụ.
   • Bán hàng đại lý bán đúng giá.
  • Chứng từ trả lại hàng mua.
  • Chứng từ chuyển kho.
   • Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.
   • Xuất kho gửi bán đại lý.

3. Lưu ý

  • Xem hướng dẫn các bước chi tiết để tích hợp phần mềm kế toán SME 2015 với phần mềm meInvoice.vn tại đây.
  • Trường hợp kết nối không thành công. Xem hướng dẫn khắc phục tại đây.
  • Xem hướng dẫn các bước chi tiết để cập nhật dữ liệu đã được sửa từ phần mềm SME 2015 sang meInvoice tại đây
Cập nhật 24/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.