Cập nhật dữ liệu từ phần mềm SMAT sang meInvoice - HELP MEINVOICE

Cập nhật dữ liệu từ phần mềm SMAT sang meInvoice

1. Nội dung

Hướng dẫn cập nhật dữ liệu từ phần mềm kế toán SMAT sang meInvoice sau khi kết nối phần mềm kế toán SMAT với meInvoice.

2. Các bước thực hiện

1. Vào mục Hóa đơn\ nhấn Tiện ích.

2. Nhấn Cập nhật hóa đơn từ PM khác.

3. Chọn khoảng thời gian để tìm kiếm hóa đơn cần cập nhật dữ liệu\ nhấn Lấy dữ liệu.

4. Tích chọn hóa đơn cần cập nhật dữ liệu, nhấn Đồng ý. Chương trình hiển thị kết quả cập nhật dữ liệu.

3. Lưu ý: Các chứng tử được lấy sang meInvoice bao gồm:

  • Phiếu xuất kho
  • Hóa đơn GTGT.

Cập nhật 23/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.