Tôi dùng phần mềm kế toán Fast Accounting 11 thì sử dụng meinvoice như thế nào? - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 2. MISA meInvoice.vn Desktop
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi chung
  5. Kết nối với các phần mềm khác
  6. Tôi dùng phần mềm kế toán Fast Accounting 11 thì sử dụng meinvoice như thế nào?

Tôi dùng phần mềm kế toán Fast Accounting 11 thì sử dụng meinvoice như thế nào?

1. Nội dung

Hướng dẫn các bước để Kế toán dùng phần mềm Fast Accounting 11 có thể lập, phát hành hóa đơn và thực hiện các nghiệp vụ hóa đơn điện tử trên phần mềm meInvoice.vn

Lưu ý: Đáp ứng trên phiên bản Fast Accounting 11.7 và Fast Accounting 11.8

2. Các bước thực hiện

Bước 1Chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn theo thông tư 78/2021/TT-BTC

Bước 2Cài đặt phần mềm meInvoice

Bước 3: Thiết lập kết nối với phần mềm kế toán Fast Accounting 11

Bước 5: Phát hành hóa đơn trên meInvoice.

Cập nhật 10/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.