Lập tờ khai đăng ký sử dụng biên lai điện tử gửi CQT - HELP MEINVOICE

Lập tờ khai đăng ký sử dụng biên lai điện tử gửi CQT

Hướng dẫn lập và gửi tờ khai đăng ký sử dụng biên lai điện tử gửi cơ quan thuế.

1. Sau khi thiết lập hình thức ký số, tại màn hình bắt đầu sử dụng, nhấn chọn Hoàn thiện tờ khai.

Hoặc vào mục Đăng ký phát hành\Lập tờ khai biên lai, nhấn Lập tờ khai.

2. Khai báo thông tin tờ khai:

  • Chọn loại Đăng ký mới.
  • Thông tin đơn vị: Chương trình tự động lấy theo thông tin khai báo trên hồ sơ hóa đơn điện tử (có thể thay đổi lại nếu cần)

1. Hình thức biên lai: Chương trình tự động tích chọn Tổ chức, cá nhân phát hành.

2. Loại hình sử dụng: Chương trình tự động tích chọn Biên lai điện tử.

Thông tin biên lai sử dụng: Chương trình tự động hiển thị theo thông tin tài nguyên đang sử dụng.

3. Hình thức gửi dữ liệu biên lai điện tử: Tích chọn theo nhu cầu tại đơn vị.

4. Tên biên lai sử dụng: Tích chọn các loại biên lai sử dụng tại đơn vị. Hiện tại chương trình đáp ứng 2 loại biên lai: Biên lai thu phí, lệ phí không in sẵn mệnh giáBiên lai thu phí, lệ phí in sẵn mệnh giá.

  • Danh sách chứng thư số: Khai báo danh sách chứng thư số sử dụng để ký điện tử tại đơn vị.

3. Ký điện tử lên tờ khai.

4. Nhấn Lưu và gửi để gửi tờ khai đến CQT.

Sau 01 ngày kể từ ngày gửi tờ khai, CQT sẽ phản hồi về việc Chấp nhận/Không chấp nhận tờ khai đăng ký sử dụng biên lai của đơn vị.

Theo dõi kết quả tờ khai tại cột Trạng thái trên danh sách tờ khai.

Cập nhật 17/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.