Xuất khẩu chi tiết biên lai - HELP MEINVOICE

Xuất khẩu chi tiết biên lai

1. Nội dung

Hướng dẫn xuất khẩu bảng kê chi tiết biên lai đã sử dụng theo kỳ báo cáo phục vụ công tác quản lý của doanh nghiệp.

2. Các bước thực hiện

1. Vào mục  Biên lai thu phí, lệ phí

2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm các biên lai cần xuất khẩu chi tiết.

  • Khai báo khoảng thời gian cần xuất khẩu chi tiết biên lai.
  • Không hiển thị biên lai xóa bỏ.
    • Nếu tích chọn, trên danh sách bảng kê biên lai đã sử dụng không hiển thị các biên lai đã bị xóa bỏ.
    • Nếu không tích chọn, trên danh sách bảng kê biên lai đã sử dụng hiển thị cả các biên lai đã bị xóa bỏ.
  • Nhấn Đồng ý.

3. Chương trình hiển thị file xuất khẩu.

Cập nhật 23/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.