Lập biên lai - HELP MEINVOICE

Lập biên lai

Biên lai 1 loại phí in sẵn mệnh giá

1. Vào mục Biên lai thu phí, lệ phí, nhấn Thêm mới.

2. Khai báo thông tin biên lai

 • Chọn mẫu biên lai in sẵn mệnh giá.
 • Chương trình tự động lấy lên thông tin Loại phí, lệ phí và thông tin Số tiền theo thiết lập khi khởi tạo mẫu biên lai.
 • Khai báo thông tin Người nộp tiềnNgười nhận biên lai.

3. Nhấn Lưu hoặc Lưu và phát hành nếu muốn phát hành ngay biên lai.

4. Tích chọn Gửi biên lai cho đơn vị/người nộp tiền nếu muốn chương trình tự động gửi biên lai cho người nộp ngay sau khi phát hành.

5. Nhấn Phát hành.

Lưu ý: Trường hợp đơn vị sử dụng đồng thời nhiều hình thức ký số thì thực hiện thêm bước chọn hình thức ký số trước khi phát hành.

Lưu ýKhi khai báo thông tin người nộp tiền:

 • Nếu khách hàng chưa có trong danh mục: Nhập MST người nộp, sau đó nhấn Lấy thông tin, chương trình tự động lấy lên Tên đơn vị Địa chỉ theo dữ liệu của cơ quan thuế, sau đó khai báo bổ sung các thông tin khác của người nộp.

Biên lai nhiều loại phí.

1. Vào mục Biên lai thu phí, lệ phí, nhấn Thêm mới.

2. Khai báo thông tin biên lai

 • Chọn mẫu biên lai nhiều loại phí.
 • Khai báo thông tin Người nộp tiềnNgười nhận biên lai.
 • Khai báo các Loại phí, lệ phíSố tiền phí.

3. Nhấn Lưu hoặc Lưu và phát hành nếu muốn phát hành ngay biên lai.

4. Tích chọn Gửi biên lai cho đơn vị/người nộp tiền nếu muốn chương trình tự động gửi biên lai cho người nộp ngay sau khi phát hành.

5. Nhấn Phát hành.

Lưu ý: Trường hợp đơn vị sử dụng đồng thời nhiều hình thức ký số thì thực hiện thêm bước chọn hình thức ký số trước khi phát hành.

Lưu ýKhi khai báo thông tin người nộp tiền:

 • Nếu khách hàng chưa có trong danh mục: Nhập MST người nộp, sau đó nhấn Lấy thông tin, chương trình tự động lấy lên Tên đơn vị Địa chỉ theo dữ liệu của cơ quan thuế, sau đó khai báo bổ sung các thông tin khác của người nộp.

Lưu ý
 • Chương trình đã cập nhật sẵn danh sách các loại phí, lệ phí. Kế toán quản lý danh mục cách loại phí, lệ phí theo nhu cầu sử dụng của đơn vị. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Có thể sửa lại tên loại phí, lệ phí đã chọn.
 • Xem lại biên lai đã lập tại danh sách biên lai.
 • Có thể Sửa/Xóa biên lai chưa được cấp số.

 • Đơn vị có nhu cầu quản lý biên lai theo đầu mục công việc. Xem hướng dẫn tại đây.
Cập nhật 28/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay