Phát hành biên lai - HELP MEINVOICE

Phát hành biên lai

Phát hành từng biên lai

Cách 1: Phát hành ngay sau khi lập

1. Sau khi lập biên lai, nhấn Lưu và phát hành.

2. Tích chọn Gửi biên lai cho đơn vị/người nộp tiền nếu muốn chương trình tự động gửi biên lai cho người nộp ngay sau khi phát hành.

3. Nhấn Phát hành.

Lưu ý: Trường hợp đơn vị sử dụng đồng thời nhiều hình thức ký số thì thực hiện thêm bước chọn hình thức ký số trước khi phát hành.

Cách 2: Phát hành trên danh sách biên lai đã lập

1. Chọn biên lai cần phát hành trên danh sách, nhấn biểu tượng phát hành.

2. Sau đó thực hiện các bước tiếp theo tương tự cách 1.

Lưu ý: Có thể thiết lập điều kiện tìm kiếm nhanh hóa đơn cần phát hành trên danh sách.

Phát hành hàng loạt biên lai

1. Tích chọn hàng loạt biên lai cần phát hành trên danh sách, nhấn Phát hành.

2. Tích chọn Gửi BL nếu muốn chương trình gửi biên lai cho khách hàng ngay sau khi phát hành.

3. Nhấn Phát hành.

Lưu ý:

  • Trường hợp đơn vị sử dụng đồng thời nhiều hình thức ký số thì thực hiện thêm bước chọn hình thức ký số trước khi phát hành.
  • Có thể thiết lập điều kiện tìm kiếm nhanh hóa đơn cần phát hành trên danh sách.

Lưu ý
 • Để phục vụ cho việc ký số lên biên lai điện tử, trước khi phát hành biên lai điện tử cần:
  • Nếu đơn vị sử dụng hình thức ký số trực tiếp qua USB thì kế toán phải cài đặt công cụ MISA KYSO đồng thời cắm USB Token của đơn vị vào máy tính Chữ ký số trên USB Token phải còn hạn và không bị thu hồi) 
  • Nếu đơn vị sử dụng các hình thức ký số khác thì phải thiết lập chữ ký số.
 • Trường hợp phát hành không thành công xem nguyên nhân và hướng dẫn khắc phục tại đây.
 • Đơn vị có nhu cầu quản lý biên lai theo đầu mục công việc. Xem hướng dẫn tại đây.
Cập nhật 28/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay