Sử dụng song song hóa đơn có mã và hóa đơn không có mã của CQT - HELP MEINVOICE

Sử dụng song song hóa đơn có mã và hóa đơn không có mã của CQT

Theo mục 4, phụ lục công văn 5113/TCT-CS ngày 27/12/2021. Về việc đăng ký sử dụng đồng thời 2 loại HĐĐT có mã và không có mã của cơ quan thuế:
Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
Trường hợp doanh nghiệp có nhiều hoạt động kinh doanh thì: đối với các hoạt động kinh doanh thuộc các lĩnh vực điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, nước sạch, tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh siêu thị, thương mại, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế; các hoạt động kinh doanh khác không thuộc các lĩnh vực nêu trên thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

1. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Đối với khách hàng đang sử dụng hóa đơn có mã/không có mã trên meInvoice muốn chuyển sang sử dụng song song 2 hình thức hóa đơn.

Bước 1: Lập tờ khai đăng ký thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử chọn sử dụng cả 2 hình thức hóa đơn.

 • Chọn loại tờ khai Thay đổi thông tin.
 • Tích chọn cả 2 loại hình thức hóa đơn Có mã và Không có mã của cơ quan thuế.
 • Phương thức chuyển nội dung hóa đơn đến CQT:
  • Đối với hóa đơn có mã: Chương trình mặc định tích chọn phương thức chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn.
  • Đối với hóa đơn không có mã: Xem hướng dẫn cách chọn phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế tại đây.

Bước 2: Khởi tạo mẫu hóa đơn hình thức mới đăng ký thêm.

Lưu ý: Mẫu hóa đơn có mã/không mã đang sử dụng thì tiếp tục sử dụng như bình thường.

Bước 3: Chọn loại hóa đơn làm việc.

Đối với khách hàng lần đầu tiên sử dụng meInvoice

Bước 1: Sau khi cập nhật thông tin Hồ sơ hóa đơn điện tửthiết lập chữ ký số, thực hiện lập tờ khai đăng ký sử dụng cả 2 loại hóa đơn có mã và không có mã của CQT

 • Nhấn Lập tờ khai trên màn hình bắt đầu sử dụng.

 • Chọn loại tờ khai Đăng ký mới.
 • Tích chọn cả 2 loại hình thức hóa đơn Có mã và Không có mã của cơ quan thuế.
 • Phương thức chuyển nội dung hóa đơn đến CQT:
  • Đối với hóa đơn có mã: Chương trình mặc định tích chọn phương thức chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn.
  • Đối với hóa đơn không có mã: Xem hướng dẫn cách chọn phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế tại đây.

Bước 2: Khởi tạo mẫu hóa đơn 

Bước 3: Chọn loại hóa đơn làm việc.

Cập nhật 27/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay