Tính năng mới - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. Tính năng mới

Tính năng mới

R27 (Phát hành ngày 17/03/2023)

Nội dung Mô tả
1. Kết nối tự động lấy hóa đơn từ VNPT Tây Ninh, VNPT Tiền Giang Từ phiên bản R27: Chương trình lấy về hóa đơn nhà cung cấp VNPT (Chi nhánh Tây Ninh, Chi nhánh Tiền Giang)

Lưu ý: 

 • Chương trình tự động lấy hóa đơn đầu tháng đến ngày đầu tiên kết nối phần mềm với trang tra cứu hóa đơn của nhà cung cấp.
 • Nếu kế toán tự Đồng bộ ngay hóa đơn về, ngày lấy hóa đơn trên danh sách Lịch sử nhận hóa đơn sẽ nằm trong khoảng thời gian đồng bộ nhưng khác ngày trên hóa đơn.
 • Nếu kế toán tự Đồng bộ ngay hóa đơn về, chọn kỳ lấy hóa đơn chậm hơn kỳ ngày hóa đơn (hóa đơn cước nên tháng n mới có hóa đơn của tháng n-1) 

Xem thêm: Kết nối với trang tra cứu hóa đơn của nhà cung cấp để lấy hóa đơn về.

Tính đến phiên bản R27, Phần mềm đã kết nối với VNPT chi nhánh Long An, Cần Thơ, Bình Dương, Tây Ninh,Tiền Giang.

2. Bảng kê HHDV – dạng tổng hợp: bổ sung thêm cột Ngày cấp mã để NSD đối chiếu nhanh xem có lệch với Ngày hóa đơn hay không Từ phiên bản R27: Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào (Tổng hợp) bổ sung thêm cột: Ngày cấp mã giúp NSD đối chiếu nhanh xem có lệch với Ngày hóa đơn hay không.

 • Thực hiện xuất khẩu bảng kê như bình thường.

 • Trên bảng kê xuất khẩu hiển thị thêm: Ngày cấp mã.

Lưu ý: Hóa đơn không có thông tin Ngày cấp mã là hóa đơn không có mã CQT.

 

3. Đồng nhất cỡ chữ trên excel và giãn dòng trên bảng kê HHDV mua vào tổng hợp Trước phiên bản R27: Khi xuất khẩu mẫu Bảng kê hóa đơn HHDVMV – dạng tổng hợp, đối với các Hóa đơn có Diễn giải dài, phần mềm đang tự điều chỉnh sang cỡ chữ bé để vừa dòng excel dẫn đến trên excel có các cỡ chữ to nhỏ khác nhau.
Từ phiên bản R27 trở đi: Chương trình tự động giãn dòng đối với các Hóa đơn có Diễn giải dài để đồng nhất cỡ chữ trên excel thay vì điểu chỉnh cỡ chữ để vừa dòng như trước đây.
4. Phần kết nối CQT\lịch sử nhận hóa đơn cho phép lọc theo khoảng thời gian, có số tổng hóa đơn lấy về (thành công, thất bại, trùng) để dễ so sánh xem khoảng thời gian nào lệch và cho phép xuất khẩu ra excel Xem chi tiết tại đây.

R26 (Phát hành ngày 24/02/2023)

Nội dung Mô tả
Bổ sung phân quyền: Phân vai trò Thiết lập kết nối CQT và kết nối NCC Từ phiên bản R26: Chương trình cho cho phép phân quyền Thiết lập kết nối CQT và kết nối nhà NCC cho vai trò người dùng phục vụ công tác quản lý tại đơn vị.

 • Phân quyền Thiết lập kết nối CQT và kết nối nhà NCC cho vai trò tại mục Hệ thống\Vai trò quyền hạn.

 • Vai trò được phân quyền Thiết lập tự động kết nối CQT và nhà NCC mới có quyền Kết nối/Ngừng kết nối với CQT/NCC hoặc thêm tài khoản kết nối với NCC. Vai trò không được phân quyền chỉ có quyền Xem/tải lại/đồng bộ danh sách hóa đơn lấy về từ CQT/NCC.

Xem chi tiết:

KH mong muốn cập nhật các trường Địa chỉ Bên Bán & Bên Mua – User hạch toán vào Bảng kê HHDV tổng hợp HHDV mua vào Từ phiên bản R26: Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào (Tổng hợp) bổ sung thêm 3 cột: Địa chỉ bên bán, Địa chỉ bên mua, Người hạch toán phục vụ công tác quản lý tại đơn vị.

 • Thực hiện xuất khẩu bảng kê như bình thường.

 • Trên bảng kê xuất khẩu hiển thị thêm: Địa chỉ bên bán, Địa chỉ bên mua, Người hạch toán.

Kết nối CQT: Cập nhật cả Hóa đơn không mã gửi theo hình thức Bảng tổng hợp Từ phiên bản R26: Chương trình cho phép thiết lập tự động tải về hóa đơn không mã gửi theo hình thức bảng tổng hợp. Xem chi tiết tại đây.
KH mong muốn Inbot cho phép NSD xem nhanh được các Hóa đơn thất bại của từng chi nhánh và nhấn Đồng bộ lại luôn Từ phiên bản R26: Tại danh sách kết nối CQT khi chọn tổng công ty, chương trình bổ sung danh sách chi nhánh kết nối tổng công ty. Tại danh sách này có thể xem chi tiết:

 • Số hóa đơn tải thất bại, thành công của từng chi nhánh.
 • Tài khoản kết nối CQT của từng chi nhánh.
 • Tình trạng kết nối CQT của từng chi nhánh.

 • Có thể đồng bộ lại ngay các hóa đơn tải thất bại bằng cách nhấn Đồng bộ ngay(Chỉ có thể đồng bộ lại hóa đơn tải thất bại với những chi nhánh, phòng ban có trạng thái Đang hoạt động.)

 • Có thể tìm kiếm nhanh danh sách hóa đơn theo chi nhánh, phòng ban, khoảng thời gian hóa đơn được tự động tải về.

Lưu ý:Với chi nhánh, phòng ban Mất kết nối/Chưa kết nối cần thực hiện kết nối lại với CQT để đồng bộ lại hóa đơn tải thất bại.

 • Có thể kết nối lại với CQT ngay tại danh sách Kết nối CQT khi chọn chi nhánh

 • Hoặc kết nối lại với CQT tại danh sách kết nối CQT khi chọn tổng công ty.

KH mong muốn MISA có thông báo để NSD biết trường hợp bị Ngắt kết nối của TK kết nối CQT Từ phiên bản R26: Chương trình có thông báo để NSD biết trường hợp bị Ngắt kết nối của TK kết nối CQT.

 • Khi có tài khoản bị mất kết nối, chương trình có hiển thị nhắc nhở cho NSD.

 • Tại danh sách Kết nối CQT khi chọn chi nhánh, nếu chi nhánh bị mất kết nối, chương trình hiển thị tình trạng Mất kết nối.

Tự động tải hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đầu vào, đầu ra Từ phiên bản R26: Chương trình tự động tải về thêm loại hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền từ các nguồn:

Với hóa đơn máy tính tiền đầu vào:

 • Tự động tải hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên trang tra cứu hóa đơn của TCT.
 • Tự động tải hóa đơn điện tử từ khởi tạo từ máy tính tiền trên trang tra cứu hóa đơn của NCC.

Với hóa đơn máy tính tiền đầu ra: Có thể tải trực tiếp hóa đơn vào chương trình.

 • Trên danh sách hóa đơn đầu vào, đầu ra hiển thị cả hóa đơn máy tính tiền.

 • Nhấn vào số hóa đơn trên danh sách để xem kết quả kiểm tra.

Xem thêm:

R25 (Phát hành ngày 03/02/2022)

Nội dung Mô tả
1.  Khi điều chuyển hóa đơn có thể tìm kiếm MST hoặc tên chi nhánh điều chuyển thay vì phải di chuột thủ công Trước phiên bản R25: Khi điều chuyển hóa đơn/biên lai, kế toán phải lăn chuột để tìm chi nhánh/phòng ban cần chuyển hóa đơn đến, rất bất tiện nếu đơn vị có nhiều chi nhánh/phòng ban.

Từ phiên bản R25 trở đi: Chương trình cho phép tìm kiếm chi nhánh/phòng ban cần điều chuyển hóa đơn/biên lai theo mã số thuế/tên chi nhánh phòng ban giúp kế toán tiết kiệm thời gian.

Xem chi tiết hướng dẫn điều chuyển hóa đơn/biên lai đến các chi nhánh/phòng ban tại đây.

Xem thêm: Thiết lập email nhận hóa đơn

2. Đính kèm trực tiếp trên danh sách hóa đơn tại biểu tượng đính kèm Trước phiên bản R25: Chương trình cho phép đính kèm tài liệu tại giao diện xem chi tiết hóa đơn.

Từ phiên bản R25 trở đi: Kế toán có thể đính kèm tài liệu trực tiếp trên danh sách hóa đơn.

Xem chi tiết tại đây.

3. Lọc xem Nhà cung cấp nào có rủi ro trên Danh mục Khách hàng/Nhà cung cấp Trước phiên bản R25: Tại Danh mục Khách hàng/Nhà cung cấp có hiển thị tình trạng hoạt động của nhà cung cấp. Tuy nhiên chương trình chưa cho phép lọc nên kế toán phải next từng trang xem nhà cung cấp nào có cảnh báo về tình trạng hoạt động, rất khó kiểm soát.

Từ phiên bản R25 trở đi: Kế toán có thể lọc xem nhà cung cấp nào có rủi ro trên danh sách Khách hàng/Nhà cung cấp.

Xem chi tiết tại đây.

4. Kết nối NCC EVN – Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội Từ phiên bản R25: Chương trình lấy về hóa đơn của nhà cung cấp EVN (chi nhánh Tổng Công ty điện lực Miền Bắc)

Lưu ý: 

 • Chương trình tự động lấy hóa đơn đầu tháng đến ngày đầu tiên kết nối phần mềm với trang tra cứu hóa đơn của nhà cung cấp.
 • Nếu kế toán tự Đồng bộ ngay hóa đơn về, ngày lấy hóa đơn trên danh sách Lịch sử nhận hóa đơn sẽ nằm trong khoảng thời gian đồng bộ nhưng khác ngày trên hóa đơn.
 • Nếu kế toán tự  Đồng bộ ngay hóa đơn về, chọn kỳ lấy hóa đơn cùng kỳ ngày hóa đơn.

Xem thêm: Kết nối với trang tra cứu hóa đơn của nhà cung cấp để lấy hóa đơn về.

Tính đến phiên bản R25, Phần mềm đã kết nối với EVN chi nhánh miền Nam, Miền Trung, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty điện lực Miền Bắc)

5. Cảnh báo rõ hơn khi đồng bộ hóa đơn đầu ra sẽ bị trừ tài nguyên giống đầu vào. Từ phiên bản R25: Khi kết nối với cơ quan thuế để chương trình tự động tải hóa đơn về, nếu tích chọn kết nối tự động lấy hóa đơn đầu ra, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo rõ về việc khi đồng bộ hóa đơn đầu ra sẽ bị trừ tài nguyên giống đầu vào.

6. Cảnh báo hết tài nguyên đối với tự động tải HĐ đầu ra Trước phiên bản R25: Trường hợp hết tài nguyên, chương trình chỉ có thông báo tại Danh sách chi tiết lấy hóa đơn của Hóa đơn đầu vào còn bên hóa đơn đầu ra chưa có.
Từ phiên bản R25 trở đi: 
Chương trình có mô tả chi tiết nguyên nhân Không lấy được hóa đơn đầu ra với trường hợp hết tài nguyên.Xem thêm: Mua thêm tài nguyênLưu ý: Sau khi mua thêm tài nguyên, hóa đơn sẽ không được tự động xử lý, kế toán tự tải lại hóa đơn.
7. Hóa đơn gửi qua email: Tự động phân loại hóa đơn về chi nhánh theo thiết lập Xem chi tiết tại đây.
8. Phần mềm thực hiện tiếp tục tải hóa đơn nếu thuế lỗi và kết quả trả về là “Không có quyền tải Hóa đơn này”

Trước phiên bản R25: Khi tải hóa đơn từ CQT, nếu hệ thống trả về hóa đơn có trạng thái Không có quyền tải hóa đơn này thì hệ thống sẽ tự động không lấy hóa đơn về.

Từ phiên bản R25 trở đi: Khi tải hóa đơn từ CQT, nếu kết quả thuế trả về là Không có quyền tải Hóa đơn thì hệ thống vẫn tiến hành tải hóa đơn về như bình thường.

R24 (Phát hành ngày 10/01/2023)

Nội dung Mô tả
1. Tải hàng loạt PDF hoặc bản thể hiện của Hóa đơn Trước phiên bản R24: Khi tải hóa đơn, mỗi hóa đơn đang được tải về dưới dạng 1 file zip.

Từ phiên bản R24 trở đi: Phần mềm cho phép tải hàng loạt PDF hoặc bản thể hiện của các hóa đơn đã chọn theo tùy chọn tải về: tải tất cả, chỉ tải PDF, chỉ tải XML và mỗi hóa đơn tương ứng 1 file tải về. Xem chi tiết tại đây.

2. Lấy được thông tin cột Mã hàng hóa và bổ sung cột Tên người mua hàng trên file xuất khẩu để nhập khẩu phần mềm kế toán FAST-hàng hóa Trước phiên bản R24: Các Hóa đơn tự động lấy từ CQT: Bản thể hiện là bản mặc định của MISA chưa có thông tin mã hàng hóa.

=>  Khách hàng khó nhận biết vì nhiều mặt hàng có tên giống nhau.

 • Ngoài ra tại Danh sách Hóa đơn đầu vào (trên phần mềm + xuất khẩu) và mẫu xuất khẩu để nhập khẩu vào  phần mềm FAST đều không lấy lên được thông tin tại cột Mã hàng hóa, khi nhập khẩu vào phần mềm FAST hạch toán, khách hàng phải chọn tay lại Mã hàng hóa rất bất tiện.

Từ phiên bản R24:

 • Chương trình đọc được thông tin Mã hàng hóa trên Hóa đơn với Hóa đơn lấy tự động từ CQT về và xuất khẩu được thông tin này ra file xuất khẩu.
 • Khi xuất khẩu danh sách hóa đơn để nhập khẩu vào phần mềm FAST – hàng hóa: Bổ sung thêm cột Người mua hàng.

3.  Kết nối được với VNPT Long An http://cuoc.vnptlongan.vn/Logon.aspx Từ phiên bản R24: Chương trình lấy về hóa đơn nhà cung cấp VNPT (Chi nhánh Long An)

Lưu ý: 

 • Chương trình tự động lấy hóa đơn đầu tháng đến ngày đầu tiên kết nối phần mềm với trang tra cứu hóa đơn của nhà cung cấp.
 • Nếu kế toán tự  Đồng bộ ngay hóa đơn về, ngày lấy hóa đơn trên danh sách Lịch sử nhận hóa đơn sẽ nằm trong khoảng thời gian đồng bộ nhưng khác ngày trên hóa đơn.
 • Nếu kế toán tự  Đồng bộ ngay hóa đơn về, chọn kỳ lấy hóa đơn chậm hơn kỳ ngày hóa đơn (hóa đơn cước nên tháng 11 mới có hóa đơn của tháng 10) 

Xem thêm: Kết nối với trang tra cứu hóa đơn của nhà cung cấp để lấy hóa đơn về.

Tính đến phiên bản R24, Phần mềm đã kết nối với VNPT chi nhánh Long An, Cần Thơ, Bình Dương.

5. Bổ sung lưu ý Thời gian lưu trữ email trên hộp thư đến. Chương trình lưu trữ toàn bộ thư đến trong vòng 6 tháng kể từ ngày nhận thư, NSD nên tự lưu trữ email trên máy tính để tiện tra cứu khi cần.

6. Tự động lấy hóa đơn từ EVN – cskh.evnspc.vn (Miền Nam) Từ phiên bản R24: Chương trình lấy về hóa đơn của nhà cung cấp EVN (chi nhánh Miền Nam)

Lưu ý: 

 • Chương trình tự động lấy hóa đơn đầu tháng đến ngày đầu tiên kết nối phần mềm với trang tra cứu hóa đơn của nhà cung cấp.
 • Nếu kế toán tự Đồng bộ ngay hóa đơn về, ngày lấy hóa đơn trên danh sách Lịch sử nhận hóa đơn sẽ nằm trong khoảng thời gian đồng bộ nhưng khác ngày trên hóa đơn.
 • Nếu kế toán tự  Đồng bộ ngay hóa đơn về, chọn kỳ lấy hóa đơn cùng kỳ ngày hóa đơn.

Xem thêm: Kết nối với trang tra cứu hóa đơn của nhà cung cấp để lấy hóa đơn về.

Tính đến phiên bản R24, Phần mềm đã kết nối với EVN chi nhánh miền Nam, Miền Trung, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Bổ sung nhật ký truy cập cho hành động Thêm Hóa đơn đầu ra Trước phiên bản R24: Chương trình chưa lưu nhật ký truy cập cho hành động thêm hóa đơn đầu ra.

Từ phiên bản R24 trở đi: Chương trình bổ sung nhật ký truy cập cho hành động Thêm Hóa đơn đầu ra phục vụ công tác quản lý.

8. Phần mềm cảnh báo lỗi tải hóa đơn từ CQT thất bại: Không tồn tại hồ sơ gốc của hóa đơn. Khi thực hiện chức năng kết nối tải tự động hóa đơn từ CQT, chương trình cảnh báo Không tồn tại hồ sơ gốc của hóa đơn đối với hóa đơn không có mã của cơ quan thuế, chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn đến CQT, trên bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn gửi đến CQT không có XML hóa đơn-> chương trình không có dữ liệu lấy về để xử lý.

Cách khắc phục: Tất cả hóa đơn tải thất bại do Không tồn tại hồ sơ gốc của hóa đơn, kế toán vui lòng liên hệ nhà cung cấp để xin lại hồ sơ gốc của hóa đơn.

Xem chi tiết tại đây.

9. Hiển thị chi tiết số tiền thanh toán một phần – số tiền phải trả còn lại trên danh sách hóa đơn đầu vào Trước phiên bản R24: Kế toán muốn theo dõi tình trạng thanh toán của những hóa đơn đã thanh toán 1 phần phải vào từng Hóa đơn để xem lại rất bất tiện, không xem được tổng cộng số tiền của các Hóa đơn còn phải thanh toán.

Từ phiên bản R24 trở đi: Chương trình hiển thị chi tiết số tiền Số tiền chưa thanh toán còn lại trên danh sách hóa đơn đầu vào.

Danh sách hóa đơn xuất khẩu: Hiển thị được cột số tiền còn phải thanh toán trên excel.

R23 (Phát hành ngày 16/12/2022)

Nội dung Mô tả
1. Xuất khẩu Bảng kê hàng hóa trên hóa đơn đầu vào theo từng dòng hàng hóa dịch vụ Từ phiên bản R23: Chương trình cho phép xuất khẩu bảng kê hóa đơn đầu vào theo từng dòng hàng hóa phục vụ việc lập bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào để làm báo cáo thuế tại đơn vị.

Lưu ý: Với những hóa đơn đặc thù/hóa đơn có trường thông tin mở rộng (ví dụ hóa đơn có dòng diễn giải, ghi chú, hàng khuyến mại), khi xuất khẩu chi tiết hóa đơn, chương trình cũng sẽ xuất khẩu đầy đủ các thông tin đó.

2. In hóa đơn đầu vào hàng loạt Trước phiên bản R22: Chương trình đáp ứng in hóa đơn hàng loạt theo mẫu mặc định của MISA

Từ phiên bản R23 trở đi: Khi in hàng loạt hóa đơn: Chương trình in theo file PDF/file ảnh hóa đơn, hóa đơn nào không có file PDF/file ảnh sẽ in theo mẫu mặc định của MISA.

Xem chi tiết tại đây.

3. Khách hàng mong muốn có cột thể hiện file  Pdf trên danh sách hóa đơn đầu vào Trước phiên bản R23: Để kiểm tra xem hóa đơn có file pdf hay chưa, kế toán phải xem chi tiết từng hóa đơn, rất mất thời gian.

Từ phiên bản R23: Chương trình cho phép theo dõi hóa đơn đã có file pdf hay chưa ngay trên danh sách hóa đơn.

 • Thiết lập hiển thị cột Bản thể hiện trên danh sách hóa đơn.

 • Với hóa đơn đã có pdf chương trình hiển thị icon xanh

 • Với hóa đơn chưa có pdf chương trình hiển thị icon trắng

Lưu ý:

 • Có thể upload ảnh/pdf hóa đơn bằng cách click vào icon. Chương trình hỗ trợ upload file có dung lượng tối đa 5MB và có định dạng gồm:

 • Khi xuất khẩu danh sách hóa đơn, file xuất khẩu cũng hiển thị cột Bản thể hiện.
4. Kết nối tự động lấy Hóa đơn từ NCC VNPT Từ phiên bản R23: Chương trình lấy về hóa đơn của nhà cung cấp VNPT (Cần Thơ).

Lưu ý: 

 • Chương trình tự động lấy hóa đơn đầu tháng đến ngày đầu tiên kết nối phần mềm với trang tra cứu hóa đơn của nhà cung cấp.
 • Nếu kế toán tự  Đồng bộ ngay hóa đơn về, ngày lấy hóa đơn trên danh sách Lịch sử nhận hóa đơn sẽ nằm trong khoảng thời gian đồng bộ nhưng khác ngày trên hóa đơn.
 • Nếu kế toán tự  Đồng bộ ngay hóa đơn về, chọn kỳ lấy hóa đơn chậm hơn kỳ ngày hóa đơn (hóa đơn cước nên tháng 11 mới có hóa đơn của tháng 10) 

Xem thêm: Thêm tài khoản kết nối với trang tra cứu hóa đơn của nhà cung cấp để lấy hóa đơn về.

5. Kết nối tự động NCC EVN Từ phiên bản R23: Chương trình lấy về hóa đơn của nhà cung cấp EVN (Thành phố Hồ chí Minh)

Lưu ý: 

 • Chương trình tự động lấy hóa đơn đầu tháng đến ngày đầu tiên kết nối phần mềm với trang tra cứu hóa đơn của nhà cung cấp.
 • Nếu kế toán tự  Đồng bộ ngay hóa đơn về, ngày lấy hóa đơn trên danh sách Lịch sử nhận hóa đơn sẽ nằm trong khoảng thời gian đồng bộ nhưng khác ngày trên hóa đơn.
 • Nếu kế toán tự  Đồng bộ ngay hóa đơn về, chọn kỳ lấy hóa đơn cùng kỳ ngày hóa đơn.
6. Danh sách Hóa đơn – thay đổi cơ chế cho phép lọc trong 30 ngày gần nhất Trước phiên bản R23: Chương trình không giới hạn thời gian lọc hóa đơn trên danh sách dẫn đến nếu NSD dùng nhiều, tìm kiếm theo khoảng thời gian cao điểm (cuối tháng), chương trình sẽ bị chậm.

Từ phiên bản R23: Chương trình mặc định tham số lọc hóa đơn trên danh sách theo 30 ngày nhận hóa đơn gần nhất. Ví dụ NSD tìm kiếm hóa đơn nhà cung cấp A, chương trình sẽ chỉ lọc ra những hóa đơn nhận của nhà cung cấp A trong 30 ngày gần nhất để tránh tình trạng chậm chương trình (tuy nhiên, người dùng vẫn có thể chọn lại tham số lọc theo nhu cầu)

R22 (Phát hành ngày 25/11/2022)

Nội dung Mô tả
1. In hàng loạt hóa đơn theo mẫu mặc định của MISA Xem chi tiết tại đây.
2. Kết nối tự động lấy Hóa đơn cước từ NCC VNPT – CN Bình Dương về xử lý Từ phiên bản R22 trở đi: Chương trình đáp ứng kết nối nhà cung cấp VNPT – CN Bình Dương để tự động lấy hóa đơn về xử lý.

Lưu ý: 

 • Chương trình tự động lấy hóa đơn đầu tháng đến ngày đầu tiên kết nối phần mềm với trang tra cứu hóa đơn của nhà cung cấp.
 • Nếu kế toán tự  Đồng bộ ngay hóa đơn về, ngày lấy hóa đơn trên danh sách Lịch sử nhận hóa đơn sẽ nằm trong khoảng thời gian đồng bộ nhưng khác ngày trên hóa đơn.
 • Nếu kế toán tự  Đồng bộ ngay hóa đơn về, chọn kỳ lấy hóa đơn chậm hơn kỳ ngày hóa đơn (hóa đơn cước nên tháng 11 mới có hóa đơn của tháng 10)

Xem thêm: Tự động tải hóa đơn từ trang tra cứu hóa đơn của nhà cung cấp

3. Kết nối tự động lấy Hóa đơn cước từ Điện lực về xử lý Từ phiên bản R22 trở đi: Chương trình đáp ứng kết nối nhà cung cấp Điện lực để tự động lấy hóa đơn về xử lý.

Lưu ý: 

 • Chương trình tự động lấy hóa đơn đầu tháng đến ngày đầu tiên kết nối phần mềm với trang tra cứu hóa đơn của nhà cung cấp.
 • Nếu kế toán tự  Đồng bộ ngay hóa đơn về, ngày lấy hóa đơn trên danh sách Lịch sử nhận hóa đơn sẽ nằm trong khoảng thời gian đồng bộ nhưng khác ngày trên hóa đơn.
 • Nếu kế toán tự  Đồng bộ ngay hóa đơn về, chọn kỳ lấy hóa đơn cùng kỳ ngày hóa đơn.
4. Chọn khoảng thời gian trên màn tổng quan để xem tổng quan tình hình xử lý hóa đơn Từ phiên bản R22 trở đi: Tại màn hình tổng quan, NSD có thể chọn khoảng thời gian cần xem quan tình hình xử lý hóa đơn.

5. Hiển thị thông tin tên người mua hàng tại Danh sách Hóa đơn và cho phép xuất khẩu ra được trên Danh sách Hóa đơn/bảng kê HHDV Từ phiên bản R22 trở đi: Tại danh sách hóa đơn hiển thị thêm thông tin người mua hàng, thông tin này được lấy theo thông tin người mua hàng trên hóa đơn.

Lưu ý: Có thể thiết lập ẩn/hiện thông tin người mua hàng trên danh sách.

 • Khi xuất khẩu danh sách hóa đơn/bảng kê hàng hóa dịch vụ, chương trình xuất khẩu cả thông tin Người mua hàng.

6. Kiểm tra Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền Từ phiên bản R22 trở đi: Chương trình đáp ứng kiểm tra hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Xem thêm: Nghiệp vụ phát hành hóa đơn máy tính tiền trên meInvoice

7. Kiểm tra CKS của hóa đơn điện tử của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh Từ phiên bản R22 trở đi: Đối với hóa đơn điện tử của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh, chương trình thay đổi cơ chế kiểm tra thông tin chứng thư số trên hóa đơn.

 • Kiểm tra chứng thư số Hợp lệ/không hợp lệ.
 • Đã được ký bởi CQT/Chưa được ký bởi CQT.

8. Đối với các email gửi đến, phần mềm chỉ đọc xml không đọc file ảnh khác để tránh hiển thị sai thông tin PDF Từ phiên bản R22 trở đi: Khi xử lý các hóa đơn được chuyển từ emai, chương trình chỉ  đọc file xml của hóa đơn và hiển thị file PDF của hóa đơn, không hiển thị file ảnh dạng PNG (Trường hợp không có file PDF hóa đơn, chương trình sẽ hiển thị theo bản mặc định của MISA.

Lưu ý: Tính năng áp dụng với hóa đơn chuyển email vào hệ thống từ ngày 25/11/2022, đối với các hóa đơn trước đó, nếu muốn chương trình hiển thị file PDF kế toán nhấn Kiểm tra lại hóa đơn.

9. Chọn được nhiều hơn 20 hóa đơn 1 lần khi ấn kiểm tra lại Từ phiên bản R22 trở đi: Chương trình cho phép kiểm tra lại cùng lúc nhiều hơn 20 hóa đơn chưa đọc được.

10. Lọc hóa đơn nhập tay Từ phiên bản R22 trở đi: Chương trình cho phép lọc danh sách các hóa đơn nhập tay phục vụ công tác quản lý tại đơn vị.

11. Kích hoạt phần mềm inbot Xem hướng dẫn tại đây.

R21 (Phát hành ngày 04/11/2022)

Nội dung Mô tả
1. Kết nối hóa đơn với TCT được phép chọn chi nhánh nhận hóa đơn về. Xem chi tiết tại đây.

Xem thêm: Tự động tải hóa đơn từ trang tra cứu hóa đơn của tổng cục thuế về để xử lý.

2. KH mong muốn chức năng tự động kết nối CQT cho phép chọn không lấy Hóa đơn của 1 số NCC. Xem chi tiết tại đây.
3. KH mong muốn có tính năng kiểm tra hàng loạt lại Email Từ phiên bản R21: Chương trình cho phép kiểm tra lại cùng lúc hàng loạt email chưa đọc được.

Xem thêm: Tiện ích về email

4. KH muốn khi kết nối với NCC lấy được các hóa đơn từ trước ngày kết nối. Từ phiên bản R21: Chương trình cho phép đồng bộ hóa đơn từ nhà cung cấp (các hóa đơn trước ngày kết nối phần mềm với nhà cung cấp để tự động lấy hóa đơn về)

Xem chi tiết tại đây.

R20 (Phát hành ngày 14/10/2022)

Nội dung Mô tả
1. Phần mềm bổ sung cảnh báo với trường hợp chưa kích hoạt tài khoản hoặc hết tài nguyên khi lấy hóa đơn từ CQT về Từ phiên bản R20: Trường hợp phần mềm chưa được kích hoạt tài khoản hoặc hết tài nguyên sử dụng, chương trình hiển thị cảnh báo sau đây để NSD biết và thực hiện gia hạn/kích hoạt phần mềm.

2. Thêm ngày hóa đơn khi tải file zip hóa đơn về máy
3. Gỡ bỏ nhãn đã gắn hàng loạt trên hóa đơn Xem chi tiết tại đây.
4. Đánh đấu thư đã đọc thành chưa đọc, lọc các mail chưa đọc để kiểm tra lại nhanh hơn Xem chi tiết tại đây.

R19 (Phát hành ngày 23/09/2022)

Nội dung Mô tả
1. KH mong muốn Gắn nhãn tự động cho NCC Xem chi tiết tại đây.
2. Tự động kết nối NCC Ngân hàng BIDV để thực hiện đăng nhập tải HĐ về kiểm tra

Xem hướng dẫn kết nối tại đây.

4. Bổ sung cảnh báo cho NSD biết với các Hóa đơn có trạng thái Đang kiểm tra. Từ phiên bản R19: Chương trình bổ sung cảnh báo cho NSD biết có bao nhiêu hóa đơn có trạng thái đang kiểm tra.

Cảnh báo hiển thị ở lần đầu tiên truy cập danh sách hóa đơn sau khi đăng nhập.

 • Nhấn Kiểm tra ngay, chương trình tự động kiểm tra lại toàn bộ hóa đơn có trạng thái Đang kiểm tra.

5. Bổ sung thêm tiện ích đối với Phản hồi qua mail cho NCC khi phát hiện hóa đơn sai sót Từ phiên bản R19: Chương trình bổ sung một số tiện ích sau đây khi phản hồi email  cho nhà cung cấp:

 • Khi chọn chức năng Gửi phản hồi cho NCC hoặc Chuyển tiếp trên Hộp thư, chương trình cho phép gửi nhiều địa chỉ email (trước đây, chỉ cho phép gửi cho một email)

 • Trên danh sách hóa đơn đầu vào, chương trình bổ sung thêm cột Trạng thái gửi email:
  • Với các hóa đơn hợp lệ: Trạng thái để trống.
  • Với các HĐ có cảnh báo:
   • Nếu hóa đơn đã gửi, chương trình hiển thị trạng thái Đã gửi
   • Nếu hóa đơn chưa gửi thì trạng thái bỏ trống.

6. Bổ sung thông báo khi tải hóa đơn từ CQT
 • Khi chương trình tự động tải hóa đơn từ trang tra cứu hóa đơn của cơ quan thuế, một số trường hợp kết nối không ổn định, chương trình lấy thiếu hóa đơn, khi đó chương trình hiển thị cảnh báo như sau:

 • Nhấn Xem chi tiết để xem chi tiết kết quả tải hóa đơn.

 • Nhấn Thử lại để chương trình tải lại các hóa đơn đã tải thất bại.

R18 (Phát hành ngày 30/08/2022)

Nội dung Mô tả
1. Khi kiểm tra Hóa đơn không mã chương trình trả kết quả hóa đơn không tồn tại trên hệ thống. Xem chi tiết tại đây.
2. Bổ sung Ngày ký trên, Ngày cấp mã trên Danh sách hóa đơn đầu vào và trên giao diện chi tiết kết quả kiểm tra hóa đơn nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Mục đích bổ sung thông tin Ngày ký hóa đơn: Nghị định 123/2020/NĐ-CP cho phép ngày lập hóa đơn khác ngày ký hóa đơn=> Chương trình thể hiện cụ thể ngày lập, ngày ký để NSD tiện theo dõi.

Mục đích bổ sung thông tin Ngày cấp mã hóa đơn: Có trường hợp hóa đơn được gửi đến CQT trong ngày nhưng sang ngày hôm sau mới được CQT cấp mã (do hệ thống thuế gặp trục trặc) Chương trình thể hiện cụ thể ngày cấp mã để NSD dễ theo dõi, quản lý.

 • Thiết lập hiển thị cột Ngày ký, Ngày cấp mã trên danh sách hóa đơn đầu vào.

 • Trên Danh sách hóa đơn đầu vào hiển thị cột thông tin Ngày ký, Ngày cấp mã.

 • Trên giao diện kết quả kiểm tra hóa đơn nghị định 123/2020/NĐ-CP hiển thị thông tin Ngày ký, Ngày cấp mã.
3. Hộp thư đến có thể tách ra mail chưa đọc

Tại Danh sách hộp thư đến có thể lọc ra danh sách các email chưa đọc để tiện quản lý.

4. Tích hợp livechat

Tích hợp công cụ livechat để NSD có thể liên hệ MISA hỗ trợ ngay khi đang làm việc trên phầm mềm.

5. Bổ sung cột Địa chỉ bên bán & bên mua, User hạch toán
 • Trên giao diện đánh đáu hóa đơn đã hạch toán bổ sung thông tin Người hạch toán (Chương trình tự động lấy theo thông tin người đăng nhập, có thể sửa lại nếu cần)
 • Trên danh sách hóa đơn đầu vào bổ sung cột thông tin Địa chỉ bên bán, bên mua, Người hạch toán.
  • Thiết lập hiện thị thông tin Địa chỉ bên bán, bên mua, Người hạch toán.

6. Bổ sung thông báo với các tính năng/Yêu cầu mới phát triển theo vòng lặp

Chương trình bổ sung thông báo các tính năng mới để NSD tiện theo dõi.

7. Cho phép upload xml hóa đơn đầu ra vào chương trình.

Vào mục Hóa đơn đầu ra, nhấn Thêm hóa đơn, upload xml hóa đơn đầu ra vào chương trình.

Xem thêm: Chuyển hóa đơn đầu ra vào chương trình.

R17 (Phát hành ngày 16/08/2022)

Nội dung Mô tả
1. Quản lý hóa đơn đầu ra trên phần mềm Xử lý hóa đơn Xem chi tiết tại đây.
2. Cho phép tìm kiếm theo số hóa đơn có thể tìm kiếm theo điều kiện chứa, không phải gõ chính xác số hóa đơn

Trước phiên bản R17: Khi tìm kiếm hóa đơn theo số hóa đơn phải nhập đầy đủ 7 con số thì mới ra.

Ví dụ: Khi tìm kiếm số hóa đơn 00007803. Nếu chỉ nhập số 7803 thì hệ thống lọc không ra dữ liệu. Phải nhập đầy đủ 00007803.

Từ phiên bản R17 trở đi: Chỉ cần nhập một vài số đuôi thì phần mềm có thể liệt kê ra các số hóa đơn tương tự.

3. Khi xuất khẩu danh sách hóa đơn đầu vào có thể lọc theo nhãn dán
 • Lọc danh sách hóa đơn theo nhãn dán

 • Sau đó xuất khẩu danh sách hóa đơn như bình thường.

R16 (Phát hành ngày 20/06/2022)

Nội dung Mô tả
1. Đáp ứng tính năng phân quyền người dùng Xem chi tiết tại đây.
2. Cho phép NSD thực hiện lấy cả các Hóa đơn nghị định 123/2020/NĐ-CP trước khi kết nối dữ liệu CQT

Trước phiên bản R16: Khách hàng sử dụng phần mềm xử lý hóa đơn đầu vào từ 01/06/2022, chuyển sang áp dụng Hóa đơn nghị định 123/2020/NĐ-CP từ 01/03/2022.

Khách hàng sử dụng tính năng tự động kết nối tài khoản CQT. Phần mềm chỉ cho phép lấy Hóa đơn theo ngày kể từ ngày thiết lập kết nối tự động với trang tra cứu hóa đơn của Cơ quan thuế. Khách hàng muốn lấy toàn bộ Hóa đơn đầu vào về theo dõi đồng bộ trên phần mềm thì phải thực hiện tải tay hóa đơn trên trang của cơ quan thuế và upload vào hệ thống -> bất tiện + tốn thời gian.

Từ phiên bản R16 trở đi: Chương trình cho phép lấy được cả các Hóa đơn cũ từ trước khi sử dụng phần mềm. Xem chi tiết tại đây.

R15 (Phát hành ngày 01/06/2022)

Nội dung Mô tả
1. Gắn nhãn cho nhiều Hóa đơn cùng lúc Từ phiên bản R15: Chương trình cho phép dán nhãn cũng lúc cho hàng loạt hóa đơn trên danh sách hóa đơn. Xem chi tiết tại đây.
2. Bổ sung kiểm tra Trạng thái xử lý hóa đơn với hóa đơn NĐ123/2020/NĐ-CP

Từ phiên bản R15: Chương trình sẽ kiểm tra thêm trạng thái xử lý hóa đơn đối với hóa đơn có mã: Kiểm tra hóa đơn đã được cấp mã hay bị từ chối cấp mã.

3. Hiển thị hóa đơn bị thay thế, bị điều chỉnh trên màn hình kiểm tra chi tiết hóa đơn

Từ phiên bản R15: Khi kiểm tra hóa đơn bị điều chỉnh/thay thế, chương trình sẽ hiển thị chi tiết thông tin Hóa đơn bị thay thế hoặc hóa đơn bị điều chỉnh để NSD phân biệt với hóa đơn gốc.

Lưu ý: Với những hóa đơn được chuyển vào phần mềm và xử lý trước ngày 01/06/2022, Kế toán nhấn Kiểm tra lại để chương trình cập nhật trạng thái Hóa đơn bị thay thế hoặc Hóa đơn bị điều chỉnh.

4. Cho phép cố định các mail đang xem trên Hộp thư đến Từ phiên bản R15: Khi NSD xem email, nếu có email mới đến, chương trình vẫn sẽ hiển thị cố định email đang xem và hiển thị thông báo: Bạn có … email mới thay vì đẩy email mới lên đầu như trước đây.

R14 (Phát hành ngày 13/05/2022)

Nội dung Mô tả
Cho phép KH thiết lập Hạn thanh toán theo NCC và đánh dấu Đã thanh toán trên từng Hóa đơn Xem chi tiết tại đây.
2. Cho phép NSD kiểm tra lại trên file Upload Xem chi tiết tại đây.
3. Cho phép xuất khẩu thêm nhiều định dạng Chương trình đáp ứng xuất khẩu danh sách hóa đơn đầu vào đúng theo định dạng danh sách hóa đơn trên các phần mềm tích hợp meInvoice -hóa đơn đầu vào để nhập khẩu chính xác vào phần mềm kế toán.

4. Thiết lập trường lọc Trạng thái hóa đơn: hóa đơn xóa bỏ, gốc, thay thế, điều chỉnh…. Thiết lập cảnh báo KH NSD có thể lọc trạng thái hóa đơn trên danh sách.

5. Xuất khẩu nhãn dán trên bảng kê hóa đơn của giao diện Tổng công ty Trước phiên bản R14: Nếu muốn xuất khẩu thông tin nhãn dán của hóa đơn, kế toán phải xuất khẩu theo từng phòng ban, chi nhánh.

Từ phiên bản R14 trở đi: Khi xuất khẩu hóa đơn theo tổng công ty, danh sách hóa đơn xuất khẩu sẽ lấy lên được thông tin nhãn dán của từng hóa đơn thuộc các chi nhánh, phòng ban.

R13 (Phát hành ngày 21/04/2022)

Nội dung Mô tả
1. Bổ sung cột địa chỉ ở tab nhà cung cấp

Trước phiên bản R13: Trên danh sách nhà cung cấp chưa hiển thị thông tin địa chỉ, kế toán nếu muốn xem địa chỉ nhà cung cấp  phải vào chi tiết tiết hóa đơn => Rất mất thời gian.

Từ phiên bản R13 trở đi: Chương trình bổ sung thêm địa chỉ nhà cung cấp trên danh sách để tiện theo dõi.

Địa chỉ này được chương trình lấy theo địa chỉ cập nhật mới nhất trên trang tra cứu của Tổng cục thuế: tracuunnt.gdt.gov.vn (đối với những hóa đơn được chuyển vào chương trình sau ngày 01/02/2022)

Đối với hoá đơn tđược chuyển vào chương trình trước ngày 01/02/2022, kế toán nhấn Kiểm tra tại phân hệ nhà cung cấp để cập nhật địa chỉ mới nhất.

2. Cho phép kết nối với hệ thống tra cứu hóa đơn của nhà cung cấp Công ty CP giao thông số 1 Việt Nam (Epass) để chương trình tự động tải hóa đơn về và xử lý.

Xem hướng dẫn kết nối tại đây.

3. Cho phép kiểm tra lại các email có trạng thái không hợp lệ/không đọc được hóa đơn.

Từ phiên bản R13: Chương trình cho phép kiểm tra lại email có trạng thái Email không hợp lệ hoặc email chứa trạng thái không đọc được hóa đơn

R12.1 (Phát hành ngày 23/03/2022)

Nội dung Mô tả
Kiểm tra thuế suất theo nghị quyết 43/2022/QH15 Xem chi tiết tại đây.

R12 (Phát hành ngày 23/03/2022)

Nội dung Mô tả
1. Bổ sung tính năng Thêm tài khoản đăng nhập với các NCC có trên 2 TK đăng nhập tự động Xem chi tiết tại đây.
2. Kiểm tra biên lai Từ phiên bản R12: Sau khi biên lai được chuyển vào chương trình, chương trình sẽ tự động kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của biên lai tương tự như hóa đơn.

R11 (Phát hành ngày 04/02/2022)

Nội dung Mô tả
1. Trên form chi tiết hóa đơn có thể next sang xem hóa đơn tiếp Từ phiên bản R11: Khi xem chi tiết hóa đơn, NSD có thể next sang để xem tiếp hóa đơn mà không cần đóng giao diện chi tiết rồi chọn hóa đơn khác để xem như trước đây.

2. In bản thể hiện hóa đơn điện tử Từ phiên bản R11: NSD có thể in bản thể hiện hóa đơn điện tử trực tiếp khi xem chi tiết hóa đơn mà không cần chụp màn hình rồi mới in như trước đây.

3. Trên danh sách hóa đơn hiển thị cột thông tin Ngày nhận hóa đơn Từ phiên bản R11: Trên danh sách hóa đơn hiển thị thêm cột Ngày nhận hóa đơn (là ngày hóa đơn được chuyển vào phần mềm) phục vụ công tác theo dõi thời hạn xử lý hóa đơn (bao lâu kể từ ngày nhận)

Thiết lập hiển thị Ngày nhận hóa đơn trên danh sách hóa đơn (thực hiện nếu trên danh sách hóa đơn chưa hiển thị Ngày nhận hóa đơn)

R10 (Phát hành ngày 25/01/2022)

Nội dung Mô tả
1. Kiểm tra tính chính xác về cách tính toán, số liệu trên hóa đơn

Theo quy định tại nghị định 123/2020/NĐ-CP, dữ liệu hóa đơn điện tử phải được chuyển đến cơ quan thuế. Hệ thống của tổng cục thuế sẽ chỉ kiểm tra tổng quan một số thông tin hóa đơn như: Tình trạng hoạt động của người bán, trạng thái thông báo phát hành theo từng Mẫu số, Ký hiệu hóa đơn. Do đó, hóa đơn vẫn có thể tiềm ẩn những sai sót về tính logic, cách tính toán số liệu…

Với quy định mới này, Từ phiên bản R10: Chương trình bổ sung thêm tiện ích tự động kiểm tra tính chính xác về cách tính toán, số liệu trên hóa đơn (ví dụ: Kiểm tra Số lượng x Đơn giá đã bằng thành tiền hay chưa hay số tiền đọc bằng chữ đã đúng chưa…) giúp kế toán hoàn toàn không phải tự kiểm tra thêm bất cứ thông tin nào trên hóa đơn.

2. Tự động tải hóa đơn từ trang tra cứu hóa đơn của tổng cục thuế về để xử lý

Theo quy định tại nghị định 123/2020/NĐ-CP, dữ liệu hóa đơn điện tử của doanh nghiệp được lưu trữ trên hệ thống của TCT, doanh nghiệp sẽ được CQT cấp 1 tài khoản sử dụng để tra cứu HĐĐT của tất cả nhà cung cấp trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế.

Với quy định mới này, Từ phiên bản R10: Chương trình bổ sung tính năng tự động tải hóa đơn từ trang tra cứu hóa đơn của tổng cục thuế về để xử lý trên phần mềm giúp kế toán tiết kiệm rất nhều thời gian, công sức vì không phải tự đăng nhập vào trang tra cứu hóa đơn của TCT để tải hóa đơn về, sau đó mới up load hoặc gửi hóa đơn vào chương trình.

3. Nhận biết email đã đọc/chưa đọc trên hộp thư Trước phiên bản R10: Khi nhận hóa đơn trong hộp thư đến của phần mềm tất cả hóa đơn đều thể hiện cùng 1 tông màu chữ, dù đã xem hay chưa xem gây khó khăn cho KH trong việc kiểm tra dẫn đến sót hóa đơn và phải ngồi check lại rất mất thời gian.

Từ phiên bản R10 trở đi: Chương trình thể hiện email chưa xem là màu đậm, email đã xem là màu nhạt.
– Ngoài ra có thể thêm phần tích dấu sao để highlight các email hóa đơn quan trọng cần kiểm tra lại.

4. Chức năng xuất khẩu lọc được theo nhãn dán  Trước phiên bản R10: Để xuất khẩu được hóa đơn theo từng loại nhãn dán, NSD sẽ thực hiện Lọc trên giao diện danh sách hóa đơn, tích chọn hàng loạt rồi ấn Xuất khẩu. Tuy nhiên phần danh sách hóa đơn chỉ cho phép hiển thị và xuất khẩu tối đa 50 bản ghi/trang, hóa đơn theo nhãn dán KH muốn lọc nằm rải rác ở các tháng khác nhau, dẫn đến NSD phải thao tác xuất khẩu rất nhiều lần mất nhiều thời gian.
– Nếu sử dụng tính năng xuất khẩu tại góc trên cùng bên tay phải, chương trình giới hạn chỉ cho phép xuất khẩu hóa đơn tối đa là 3 tháng và không có ô lọc theo nhãn dán => NSD không sử dụng được chức năng này.Từ phiên bản R10 trở đi: Tại chức năng xuất khẩu chương trình cho phép lọc theo nhãn dán.
– Chương trình cho phép lựa chọn xuất khẩu theo khoảng thời gian mong muốn, không bị giới hạn khoảng thời gian. Cụ thể KH mong muốn lọc được tối đa khoảng thời gian 1 năm.
5. Trên danh sách hóa đơn hiển thị Số chứng từ hạch toán  Trước phiên bản R10: NSD đang sử dụng cột ghi chú để điền số chứng từ hạch toán (phiếu nhập kho, phiếu chi, uủy nhiệm chi) tương ứng với hóa đơn đó. Ngày hạch toán là ngày của chứng từ.

Cuối kỳ, NSD có nhu cầu lọc được cột ghi chú để xuất ra các loại chứng từ (phiếu nhập kho, phiếu chi, ủy nhiệm chi) rồi đối chiếu với số chứng từ trên phần mềm kế toán nhưng chương trình chưa đáp ứng.

Từ phiên bản R10 trở đi: Trên danh sách hóa đơn có thêm cột Số chứng từ hạch toán riêng, để KNSD điền số chứng từ hạch toán và dùng cột Ghi chú cho việc note các thông tin khác.

Chương trình cũng cho phép lọc cột Ghi chú, Số chứng từ. Có lựa chọn chức năng lọc (bắt đầu với, bằng, chứa..)để NSD lọc ra được loại chứng từ mong muốn.

R9

Nội dung Mô tả
1. Sửa hóa đơn nhập liệu bằng tay.

Từ phiên bản R9 trở đi: Chương trình cho phép sửa thông tin hóa đơn nhập tay:

 • Có thể sửa tại giao diện danh sách hóa đơn.
 • Hoặc sửa tại giao diện chi tiết kết quả kiểm tra hóa đơn.
2. Màn hình tổng quan tình hình Xử lý hóa đơn đầu vào Từ phiên bản R9 Trở đi: Tại màn hình Tổng quan: Kế toán có thể xem tổng quan tình hình xử lý hóa đơn đầu vào như: Tổng số hóa đơn đã xử lý, Tổng số hóa đơn hợp lệ, Tổng số hóa đơn không hợp lệ, Tình hình nhận hóa đơn theo thời gian, Thông tin tài nguyên

3. Thay đổi tính năng phản hồi với nhà cung cấp MISA Từ phiên bản R9 Trở đi: Chương trình sẽ không đáp ứng tính năng gửi phản hồi cho nhà cung cấp MISA, thay vào đó NSD có thể dễ dàng tra cứu nguyên nhân và giải pháp khắc phục các lỗi thường gặp.

 • Và có thể gửi góp ý cho MISA.

R8 (Phát hành ngày 08/12/2021)

Nội dung Mô tả 
1. Kiểm tra nội dung thông báo phát hành Hóa đơn dựa theo tình trạng RR của DN tại ngày phát hành Hóa đơn Từ phiên bản R8:
2.  Kiểm tra trạng thái hoạt động của Người bán trên trang TCT Từ phiên bản R8 trở đi: Chương trình bổ sung thêm kết quả kiểm tra trạng thái hoạt động của người bán trên màn hình kết quả kiểm tra chi tiết hóa đơn.

3. Màn hình kết quả kiểm tra: Cho phép NSD xem hình ảnh kết quả kiểm tra tình trạng rủi ro của hóa đơn Từ phiên bản R8: Chương trình cho phép NSD xem hình ảnh kết quả kiểm tra tình trạng rủi ro của hóa đơn.

R7 (Phát hành ngày 13/11/2021)

Nội dung Mô tả
1. Tự động tải hóa đơn của nhà cung cấp xuống kiểm tra Xem chi tiết tại đây.
2. Cho phép Xóa phòng ban/chi nhánh

Điều chuyển hóa đơn giữ các phòng ban, chi nhánh

 • Với những phòng ban, chi nhánh chưa phát sinh hóa đơn, kế toán có thể xóa nếu không còn nhu cầu quản lý.

R6

Nội dung Mô tả
1. Quản lý hóa đơn đầu vào theo Phòng ban Từ phiên bản R5 trở đi: Chương trình cho phép quản lý hóa đơn đầu vào theo phòng ban

R5 (Phát hành 18/09/2021)

Nội dung Mô tả
1. Lưu lại hình ảnh kết quả kiểm tra thông báo phát hành Trước phiên bản R5: Sau khi kiểm tra trạng thái thông báo phát hành hóa đơn trên trang tra cứu của tổng cục thuế, chương trình sẽ trả về kết quả hóa đơn đã được thông báo phát hành hay chưa.

Tuy nhiên khách hàng vẫn mong muốn xem được cụ thể kết quả tại thời điểm tra cứu để đảm bảo độ tin cậy của phần mềm.

Từ phiên bản R5 trở đi: Sau khi kiểm tra tình trạng thông báo phát hành hóa đơn:

 • Nếu tồn tại Thông báo phát hành có Mẫu số – Ký hiệu tương ứng với hóa đơn của bên xuất (bao gồm cả trường hợp hóa đơn hợp lệ hoặc không hợp lệ) chương trình sẽ lưu lại hình ảnh tại thời điểm kiểm tra.
 • Nếu không tồn tại thông báo phát hành có Mẫu số – Ký hiệu tương ứng với hóa đơn của bên xuất, chương trình sẽ không lưu lại hình ảnh tại thời điểm kiểm tra.

Xem lại hình ảnh chương trình kiểm tra thông báo phát hành tại giao diện xem chi tiết kết quả kiểm tra hóa đơn.

2. Cho phép đánh dấu hóa đơn đã hạch toán, bổ sung ngày hạch toán trên danh sách hóa đơn và bảng kê hóa đơn mua vào Trước phiên bản R5: Khi xuất khẩu danh sách hóa đơn từ chương trình để nhập khẩu và hạch toán vào phần mềm kế toán, NSD chưa theo dõi được hóa đơn nào đã hạch toán, hóa đơn nào chưa hạch toán nên rất hay nhập khẩu trùng hoặc sót hóa đơn.

Từ phiên bản R5 trở đi: Chương trình cho phép đánh dấu hóa đơn đã được hạch toán trên danh sách để dễ dàng theo dõi:

 • Tránh nhập khẩu trùng hóa đơn đã hạch toán.
 • Biết được hóa đơn nào chưa hạch toán để tiếp tục xử lý.
3. Cảnh báo cho người dùng khi sắp hết tài nguyên sử dụng Trước phiên bản R5: Nhiều trường hợp khách hàng không đảm bảo tiến độ công việc do đang xử lý hóa đơn thì chương trình hết tài nguyên sử dụng, phải tạm ngừng công việc để gia hạn dịch vụ.

Từ phiên bản R5 trở đi: Chương trình sẽ cảnh báo khi sắp hết tài nguyên sử dụng để khách hàng biết và chủ động gia hạn dịch vụ trước khi hết tài nguyên, tránh tắc nghẽn công việc.

4. Cảnh báo khách hàng mua hàng nhưng chưa thanh toán Trước phiên bản R5: Sau khi đặt mua dịch vụ, nhiều khách hàng quá bận nên quên thanh toán.

Từ phiên bản R5 trở đi: Chương trình sẽ cảnh báo nhắc nhở khách hàng thanh toán đúng hạn.

5. Hiển thị thông tin thanh toán trên Hóa đơn Trước phiên bản R5: Khi xử lý hóa đơn đặc thù như:

 • Hóa đơn vé máy bay bao gồm các khoản thu hộ có chứa thuế, phí khác.
 • Hóa đơn có chiết khấu.
 • Hóa đơn nhiều thuế suất.
 • Hóa đơn có thuế tiêu thụ đặc biệt…

Trong mục nội dung thanh toán, chương trình chỉ mới lấy lên được thông tin: Tổng tiền thanh toán, Tổng tiền thuế GTGT, Tổng tiền trước thuế, khách hàng không theo dõi đầy đủ được nội dung hóa đơn.

Từ phiên bản R5 trở đi: Chương trình sẽ hiển thị đầy đủ nội dung thanh toán theo từng loại hóa đơn để NSD dễ dàng theo dõi.

6. Sắp xếp theo từng cột trên danh sách hóa đơn để thuận tiện tra cứu, tìm kiếm Trước phiên bản R5: Danh sách hóa đơn được sắp xếp từ trên xuống dưới theo thứ tự hóa đơn mới nhất được gửi/tải vào hệ thống đến các hóa đơn được gửi/tải vào trước đó.

Từ phiên bản R5 trở đi: Chương trình cho phép sắp xếp danh sách hóa đơn theo từng cột dữ liệu. Tại từng cột dữ liệu, có thể sắp xếp như sau: 

 • Sắp xếp cột có dữ liệu dạng text theo thứ tự từ a-z hoặc ngược lại.
 • Sắp xếp cột có dữ liệu dạng số hoặc ngày/tháng/năm theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Cách thực hiện: Nhấn vào mũi tên tại tiêu đề cột cần sắp xếp dữ liệu.

7. Thay đổi cách hiển thị thời gian khi nhận được email để thuận tiện theo dõi và tra cứu Trước phiên bản R5: Khi nhận email, chương trình đang thông báo thời gian nhận email theo khoảng thời gian: 1 tháng trước, 2 tháng trước…, NSD phải tự tính lại chính xác ngày nhận email để xử lý công việc.

Từ phiên bản R5 trở đi: Chương trình hiển thị cụ thể ngày nhận email để NSD thuận tiện trong việc xử lý công việc.

8. Bổ sung báo cáo danh sách hóa đơn của các phòng ban và chi nhánh Trước phiên bản R5: Chương trình chỉ cho phép xuất khẩu danh sách hóa đơn theo từng chi nhánh, nếu muốn thống kê toàn bộ hóa đơn của đơn vị:

 • Kế toán phải thống kê hóa đơn của từng chi nhánh.
 • Sau đó, gộp danh sách hóa đơn của tất cả các chi nhánh lại.

Trường hợp đơn vị có hàng chục chi nhánh thì việc thống kê theo phương thức trên là rất bất tiện, tốn thời gian và còn dễ xảy ra thiếu sót.

Từ phiên bản R5 trở đi: Chương trình chỉ cho phép xuất khẩu danh sách hóa đơn của tất cả chi nhánh. Kế toán chỉ cần thống kê số liệu 1 lần duy nhất mà không phải tổng hợp từ nhiều file như trước đây.

9. Cho phép upload Ảnh (không phải dạng PDF) lên các Hóa đơn nhập tay Trước phiên bản R5: Chương trình chỉ cho phép tải lên hóa đơn định dạng PDF để nhập tay. Vì vậy, khi xử lý hóa đơn giấy:

 • Kế toán phải chụp ảnh hóa đơn.
 • Sau đó, chuyển ảnh đã chụp về định dạng PDF mới có thể tải lên chương trình.

Với đơn vị có số lượng lớn hóa đơn giấy thì việc chuyển từng hóa đơn về định dạng PDF là rất tốn thời gian.

Từ phiên bản R5 trở đi: NSD có thể tải trực tiếp file ảnh chụp hóa đơn lên chương trình để nhập tay mà không cần qua bước chuyển ảnh về định dạng PDF như trước đây giúp tiết kiệm thời gian xử lý hóa đơn giấy.

10. Xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ Phiên bản R5: bổ sung các trường hợp cần xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ.
11. Cho phép gia hạn/mua thêm dịch vụ ngay trên chương trình Trước phiên bản R5: Khi gia hạn/mua thêm dịch vụ:

 • NSD phải truy cập vào website MISA Store
 • Sau đó chọn sản phẩm Dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào MISA meInvoice và thực hiện các bước gia hạn/mua thêm.

Từ phiên bản R5 trở đi: NSD có thể nhấn nút Gia hạn/Mua thêm ngay trên chương trình, hệ thống sẽ chuyển luôn đến giao diện gia hạn/mua thêm Dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào MISA meInvoice trên MISA Store mà không cần qua 2 bước trên. Các bước sau đó thực hiện như bình thường.

Xem thêm: Xác nhận đã thanh toán đơn hàng.

R4 (Phát hành ngày 21/08/2021)

Nội dung Mô tả
1. Cho phép tải bổ sung hóa đơn định dạng pdf

Trước phiên bản R4: Với những hóa đơn đã được tải lên và kiểm tra trên chương trình bằng file xml, khi xem chi tiết kết quả kiểm tra, hóa đơn thường hiển thị theo mẫu mặc định của chương trình. Khi giám đốc xem thường thắc mắc tại sao hình thức hóa đơn trên chương trình khác với hóa đơn thực tế.

Từ phiên bản R4: Với những hóa đơn đã được tải lên và kiểm tra trên hệ thống bằng file xml, kế toán có thể tải lên hóa đơn dạng pdf để xem hình thức hóa đơn thực tế trên chương trình.

2. Bổ sung cột diễn giải và sắp xếp theo thứ tự ngày tháng trên bảng kê hóa đơn mua vào Trước phiên bản R4:

 • Khách hàng xuất khẩu danh sách hóa đơn đầu vào trên chương trình để nhập khẩu vào phần mềm kế toán viết riêng của đơn vị. Khi nhập khẩu, phần mềm kế toán yêu cầu phải nhập khẩu dữ liệu có dòng diễn giải, mô tả. Do danh sách hóa đơn đầu vào trên chương trình chưa có cột thông tin dòng diễn giải, mô tả nên tại bước nhập khẩu, NSD phải xem lại tất cả hóa đơn và nhập tay nội dung tại cột Diễn giải, rất mất thời gian.
 • Khi xuất khẩu bảng kê hóa đơn đầu vào, danh sách hóa đơn chưa được sắp xếp theo thứ tự ngày, tháng nên rất khó theo dõi.

Từ phiên bản R4:

 • Danh sách hóa đơn đầu vào trên chương trình bổ sung thêm cột Diễn giải, nội dung trên cột diễn giải được chương trình tự động lấy lên theo nguyên tắc sau:
  • Nếu trên hóa đơn có Dòng diễn giải, mô tả, chương trình sẽ lấy thông tin diễn giải, mô tả trên hóa đơn xuống cột Diễn giải trên danh sách hóa đơn đầu vào.
  • Nếu trên hóa đơn không có dòng diễn giải, mô tả, chương trình sẽ lấy thông tin Tên tất cả hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn xuống cột Diễn giải trên Danh sách hóa đơn đầu vào, mỗi tên hàng hóa, dịch vụ cách nhau bởi dấu “ ,

=> Nhờ đó, khi xuất khẩu danh sách hóa đơn đầu vào, tệp dữ liệu đã có thông tin diễn giải, NSD không phải tự nhập tay khi nhập khẩu vào phần mềm kế toán như trước đây.

 • Khi xuất khẩu bảng kê hóa đơn đầu vào danh sách hóa đơn sẽ được sắp xếp theo thứ tự ngày, tháng tăng dần giúp NSD dễ kiểm tra, theo dõi.
3. Gõ tìm kiếm được dữ liệu công ty cần làm việc Trước phiên bản R4: Đơn vị có nhiều chi nhánh, phòng ban hoặc đơn vị làm dịch vụ kế toán cho hàng chục doanh nghiệp, để chọn chi nhánh, phòng ban cần làm việc, kế toán phải cuộn chuột để tìm kiếm, rất mất thời gian.

Từ phiên bản R4: Chương trình cho phép tìm kiếm nhanh chi nhánh, phòng ban cần làm việc bằng cách nhập mã số thuế trên thanh tìm kiếm.

4. Nhập ký truy cập Trước phiên bản R4: Đơn vị có nhiều người dùng có tài khoản đăng nhập dữ liệu chung trên chương trình, vì vậy, không kiểm soát được dữ liệu có bị sửa xóa bởi người dùng nào hay không.

Từ phiên bản R4: Chương trình lưu lại nhật ký truy cập giúp xem lại được lịch sử truy cập và các thao tác liên quan đến dữ liệu (Ví dụ: thêm, sửa, xóa dữ liệu) phục vụ công tác quản lý tại đơn vị.

R3 (Phát hành ngày 03/08/2021)

Nội dung Mô tả
1. Bổ sung danh sách các tên và địa chỉ được chấp nhận của doanh nghiệp và của nhà cung cấp

Trước phiên bản R3: Đối với những hóa đơn chỉ sai các nội dung có thể điều chỉnh như: Tên, địa chỉ của người mua, người bán, chương trình cho phép chấp nhận các thông tin này, hóa đơn sau đó sẽ được cập nhật thành hóa đơn hợp lệ. Kế toán muốn tra cứu lại các nội dung đã được chấp nhận nhưng chương trình chưa đáp ứng.

Từ phiên bản R3: Chương trình cho phép tra cứu lại các thông tin đã được chấp nhận.

2. Nhập tay Hóa đơn giấy và các Hóa đơn chưa đọc được (PDF) vào hệ thống

Trước phiên bản R3: Đơn vị có hóa đơn đầu vào gồm cả hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử, muốn quản lý tập trung trên một hệ thống nhưng chương trình chưa hỗ trợ xử lý hóa đơn giấy.

Từ phiên bản R3: Chương trình cho phép nhập tay hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử dạng pdf mà chương trình chưa đọc được lên hệ thống, chương trình sẽ tự động kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của của hóa đơn và giúp kế toán quản lý tập trung hóa đơn đầu vào trên chương trình.

3. Theo dõi mã nhà cung cấp trên phần mềm

Trước phiên bản R3: Kế toán có nhu cầu đối chiếu dữ liệu hóa đơn đầu vào đang quản lý trên chương trình với dữ liệu đang quản lý trên phần mềm kế toán hoặc file excel, tuy nhiên khi xuất khẩu danh sách hóa đơn từ chương trình lại không có thông tin mã nhà cung cấp.

Từ phiên bản R3:

 • Danh sách hóa đơn bổ sung thêm cột Mã nhà cung cấp để khi xuất khẩu, danh sách hóa đơn hiển thị thông tin trên phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu.
 • Kế toán khai báo Mã nhà cung cấp tại danh mục Nhà cung cấp, chương trình sẽ tự động cập nhật thông tin này lên danh sách hóa đơn. 
4. Trải nghiệm tính năng kiểm tra hóa đơn đầu vào trên trang tra cứu, Website meinvoice.vn Trước phiên bản R3:

 • Khách hàng mong muốn được trải nghiệm trước Dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào MISA meInvoice trước khi mua dịch vụ, tuy nhiên, chương trình lại chưa đáp ứng tính năng trải nghiệm.
 • Do đó, để xem cụ thể chương trình đang kiểm tra được những thông tin gì trên hóa đơn, khách hàng phải liên hệ với nhân viên kinh doanh, tư vấn để được hỗ trợ. Việc này gây mất thời gian và giảm tính chủ động của khách hàng vì không phải bất cứ lúc nào nhân viên kinh doanh, tư vấn của MISA cũng có thể hỗ trợ ngay.

Từ phiên bản R3 trở đi: Dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào MISA meInvoice cho phép khách hàng trải nghiệm thử tính năng kiểm tra hóa đơn đầu vào trực tiếp trên website MISA meInvoice, hoặc trải nghiệm khi tra cứu hóa đơn nhận được từ nhà cung cấp sử dụng MISA meInvoice. Khách hàng có thể tự trải nghiệm mà không phải chờ đợi nhân viên MISA tư vấn, hỗ trợ.

5. Thay đổi nội dung kết quả trả về trong đối với các trường không có thông tin trên hóa đơn

Trước phiên bản R3: Khi kiểm tra các thông tin trên hóa đơn, nếu có thông tin không tồn tại, chương trình đang cảnh báo Sai thông tin, điều này gây hiểu nhầm cho NSD là kết quả kiểm tra không hợp lệ.

Từ phiên bản R3: Khi kiểm tra các thông tin trên hóa đơn, nếu có thông tin không tồn tại, chương trình sẽ cảnh báo cụ thể là Không có thông tin…(ví dụ: Không có thông tin Chứng thư số) để tránh hiểu nhầm là kết quả kiểm tra là không hợp lệ

R2 (Phát hành ngày 15/07/2021)

Nội dung Mô tả
1. Dán nhãn để phân loại hóa đơn.

NSD có thể dán nhãn để theo dõi hoặc phân loại hóa đơn theo mục đích sử dụng trên danh sách hóa đơn (ví dụ: Hóa đơn hàng trong nước, hóa đơn hàng nhập khẩu, hóa đơn có chiết khấu…) Xem chi tiết tại đây.

2. Đính kèm lên hóa đơn các tệp tin, tài liệu phục vụ công tác quản lý.

NSD có thể đính kèm tài liệu (hợp đồng, báo giá, biên bản thỏa thuận…) lên hóa đơn phục vụ công tác quản lý. Xem chi tiết tại đây.

3. Ghi chú các thông tin cần lưu ý trên hóa đơn.

NSD có thể thêm thông tin ghi chú cho từng hóa đơn (hóa đơn đã nhập kho hay chưa, hóa đơn đã thanh toán hay chưa…) để theo dõi trên danh sách hóa đơn. Xem chi tiết tại đây.

4. Phản hồi với MISA trong trường hợp kết quả kiểm tra hóa đơn của chương trình chưa chính xác. NSD có thể gửi phản hồi lại cho MISA khi có thắc mắc về kết quả kiểm tra của chương trình. Xem chi tiết tại đây.

Beta 6

Nội dung Mô tả
1. Xử lý hóa đơn xóa bỏ đối với những hóa đơn được phát hành từ meInvoice.
 • Trên MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn đầu vào, khi kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, nếu hóa đơn được phát hành từ meInvoice, chương trình sẽ kiểm tra và cập nhật trạng thái hóa đơn xóa bỏ.
 • Trên MISA meInvoice – Phát hành hóa đơn, khi có hóa đơn xóa bỏ, nếu hóa đơn đó đã có trên chương trình thì chương trình sẽ tự động cập nhật trạng thái hóa đơn xóa bỏ.
2. Xuất khẩu danh sách hóa đơn đầu vào dạng chi tiết và tổng hợp. Xem chi tiết tại đây.
3. Cho phép chấp nhận tên, địa chỉ sai sót trên hóa đơn (nếu có) Xem chi tiết tại đây.
4. Bổ sung tiện ích về email .
 • Có thể chuyển tiếp email.
 • Có thể xóa các email rác/email không cần thiết.
 • Bổ sung chức năng đếm email: Trên mục Hộp thư hiển thị cụ thể số lượng email đã nhận.

Xem chi tiết tại đây.

5. Bổ sung tiện ích trên Danh sách hóa đơn
 • Gửi email phản hồi cho nhà cung cấp trong trường hợp hóa đơn không hợp lệ.
 • Xóa hóa đơn tải sai/forward nhầm khỏi Danh sách hóa đơn.
 • Bổ sung dòng tính tổng trên từng trang của mục Danh sách hóa đơn

Xem chi tiết tại đây.

Beta 5

Nội dung Mô tả
Cải tiến trên bản tích hợp (SME 2021)
 • Xử lý hoá đơn đầu vào: Trên danh sách hoá đơn đầu vào, cho phép lập chứng từ mua hàng/chứng từ mua dịch vụ nhiều hoá đơn để hạch toán nhiều hoá đơn trên cùng một chứng từ. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Thuế: Cập nhật phiên bản tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu 03/TNDN) theo HTKK 4.5.7 giúp Kế toán nhanh chóng nộp được trực tiếp tờ khai ngay trên phần mềm
Cập nhật 17/03/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.