Tôi dùng phần mềm MISA SME.NET 2021 thì sử dụng meInvoice như thế nào? - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. 2. MISA meInvoice.vn Desktop
 3. Hướng dẫn nghiệp vụ
 4. Kết nối với các phần mềm khác
 5. Tôi dùng phần mềm MISA SME.NET 2021 thì sử dụng meInvoice như thế nào?

Tôi dùng phần mềm MISA SME.NET 2021 thì sử dụng meInvoice như thế nào?

1. Nội dung

Hướng dẫn các bước để Kế toán dùng phần mềm MISA SME.NET 2021 có thể lập, phát hành hóa đơn và thực hiện các nghiệp vụ hóa đơn điện tử trên phần mềm meInvoice.vn.

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1Chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn theo thông tư 78/2021/TT-BTC

Bước 2: Cài đặt phần mềm meInvoice

 • Tải bộ cài tại đây.
 • Xem các bước hướng dẫn cài đặt và kết nối dữ liệu tại đây

Bước 3Thiết lập kết nối với phần mềm SME 2021.

Bước 4: Lập chứng từ trên phần mềm SME 2021.

Lưu ý: Để chứng từ lập trên SME 2021 được cập nhật sang meInvoice:

  • Cần thiết lập sử dụng phần mềm để quản lý và phát hành hóa đơn.

  • Khi lập chứng từ: Tích chọn Lập kèm hóa đơn và bỏ trống thông tin Mẫu sốKý hiệu, Số hóa đơn.

Bước 5: Cập nhật dữ liệu hóa đơn từ phần mềm SME 2021 sang meInvoice để phát hành hóa đơn.

Bước 6: Phát hành hóa đơn trên meInvoice.

Bước 7: Cập nhật trạng thái chứng từ đã phát hành hóa đơn trên SME 2021.

 • Sau khi hóa đơn được phát hành trên meInvoice, trạng thái chứng từ đã lập hóa đơn sẽ được tự động cập nhật sang phần mềm SME 2021 trong vòng 10s.
Cập nhật 07/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.