Tôi lập hoá đơn 01 bị sai tên hàng, lập hoá đơn điều chỉnh 02 bị sai thì khi lập tiếp hoá đơn điều chỉnh có cần làm thông báo sai sót nữa không? - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. MISA meInvoice Web
  3. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Tôi lập hoá đơn 01 bị sai tên hàng, lập hoá đơn điều chỉnh 02 bị sai thì khi lập tiếp hoá đơn điều chỉnh có cần làm thông báo sai sót nữa không?

Tôi lập hoá đơn 01 bị sai tên hàng, lập hoá đơn điều chỉnh 02 bị sai thì khi lập tiếp hoá đơn điều chỉnh có cần làm thông báo sai sót nữa không?

Theo Công văn 4144/TCT-CS

  • Nếu hóa đơn điều chỉnh bị sai => Lập hóa đơn điều chỉnh khác (vẫn điều chỉnh cho hóa đơn gốc) – Căn cứ theo Điểm c, Khoản 1, Điều 7, TT78.

c) Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót thì các lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu.

Nếu hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn gốc bị sai thì thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh tiếp cho hóa đơn gốc sao cho thông tin hóa đơn ở hóa đơn điều chỉnh mới là đúng, thông tin tiền của các hóa đơn cộng lại đúng và không cần phải lập thêm thông báo sai sót nữa.

Ví dụ:
– Xuất hóa đơn 01 sai tên hàng hóa, đã làm thông báo sai sót.
– Lập hóa đơn điều chỉnh 02 bị sai do điều chỉnh tăng giá trị
– Lập hóa đơn điều chỉnh 03, điều chỉnh đúng (điều chỉnh tên hàng)
=> Lập hóa đơn điều chỉnh 04 giảm đúng số tiền đã tăng ở hóa đơn 02, không cần lập thông báo sai sót nữa.

 

Cập nhật 18/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay