Tôi phát hành hóa đơn chung cả thuế suất 8% và thuế xuất khác thì xử lý huỷ và lập thay thế như thế nào? - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. MISA meInvoice Web
  3. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Tôi phát hành hóa đơn chung cả thuế suất 8% và thuế xuất khác thì xử lý huỷ và lập thay thế như thế nào?

Tôi phát hành hóa đơn chung cả thuế suất 8% và thuế xuất khác thì xử lý huỷ và lập thay thế như thế nào?

Theo Điều 9, Quyết định 1447/QĐ-TCT

– Trường hợp hóa đơn đề nghị cấp mã là hóa đơn thay thế thì tình trạng hóa đơn bị thay thế phải đảm bảo: chưa bị hủy, chưa bị thay thế, chưa bị điều chỉnh và không phải là hóa đơn điều chỉnh.

– Trường hợp hóa đơn đề nghị cấp mã là hóa đơn điều chỉnh thì tình trạng hóa đơn bị điều chỉnh phải đảm bảo: chưa bị hủy, chưa bị thay thế.

=> Trường hợp Phát hành hoá đơn chung cả thuế suất 8% và các thuế suất khác thì sẽ huỷ hoá đơn sai sót và lập 1 hoá đơn thay thế (8%) cho hoá đơn gốc và lập một hoá đơn mới cho các thuế suất còn lại

Cách thực hiện trên phần mềm:


Bước 1: Huỷ hoá đơn bị sai và lập hoá đơn thay thế với thuế suất 8%

Bước 2: Lập hoá đơn mới cho các thuế suất còn lại

 

 

Cập nhật 29/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.