Tôi upload nhầm hóa đơn của chi nhánh, phòng ban này sang chi nhánh, phòng ban khác? - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. MISA meInvoice Web
 3. QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO
 4. Tôi upload nhầm hóa đơn của chi nhánh, phòng ban này sang chi nhánh, phòng ban khác?

Tôi upload nhầm hóa đơn của chi nhánh, phòng ban này sang chi nhánh, phòng ban khác?

1. Nội dung

Trường hợp nhà cung cấp gửi nhầm email Hóa đơn (Hóa đơn của chi nhánh này lại gửi nhầm sang chi nhánh khác), hoặc kế toán upload nhầm Hóa đơn của chi nhánh này vào chi nhánh khác thì có thể thưc hiện điều chuyển Hóa đơn giữa các phòng ban/chi nhánh.

2. Các bước thực hiện

 • Tại hóa đơn cần điều chuyển trên danh sách, nhấn biểu tượng 3 chấm, chọn Điều chuyên hóa đơn.

 • Chọn phòng ban/chi nhánh muốn điều chuyển hóa đơn.

 • Hóa đơn được điều chuyển đến phòng ban/chi nhánh đã chọn.

Lưu ý:

  • Chương trình không cho phép điều chuyển cùng lúc hàng loạt hóa đơn.
  • Chương trình sẽ cảnh báo nếu điều chuyển trùng hóa đơn với chi nhánh/p-hòng ban đã có.

Cập nhật 30/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay