Tôi xuất hoá đơn số 1 bị sai, lập hoá đơn điều chỉnh số 2 nhưng hoá đơn số 2 bị sai tiếp thì thực hiện huỷ để xuất hoá đơn mới được không? - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. MISA meInvoice Web
  3. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Tôi xuất hoá đơn số 1 bị sai, lập hoá đơn điều chỉnh số 2 nhưng hoá đơn số 2 bị sai tiếp thì thực hiện huỷ để xuất hoá đơn mới được không?

Tôi xuất hoá đơn số 1 bị sai, lập hoá đơn điều chỉnh số 2 nhưng hoá đơn số 2 bị sai tiếp thì thực hiện huỷ để xuất hoá đơn mới được không?

 

Theo Công văn 4144/TCT-CS

  • Hóa đơn điện tử đã lập có sai sót (xử lý lần đầu) thì xử lý theo quy định tại Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP;
  • Hóa đơn điện tử đã xử lý lần đầu nhưng vẫn còn sai sót cần điều chỉnh thì căn cứ theo Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC xử lý như sau:

c) Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót thì các lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu.

Nếu hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn gốc bị sai thì thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh tiếp cho hóa đơn gốc sao cho thông tin hóa đơn ở hóa đơn điều chỉnh mới đúng, thông tin tiền của 3 hóa đơn cộng lại sẽ đúng. Không thực hiện huỷ hoá đơn điều chỉnh để xuất hoá đơn mới được.

Ví dụ: Xuất hóa đơn gốc (số 1) là 1 triệu, bị sai tên hàng hóa và đã xuất hóa đơn điều chỉnh (số 2) nhưng điều chỉnh nhầm tăng thêm 1 triệu  thì sẽ xuất hoá đơn điều chỉnh (số 3) điều chỉnh giảm số tiền đi 1 triệu.

Cập nhật 14/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.