Tôi dùng phần mềm kế toán Fast thì sử dụng meInvoice.vn như thế nào? - HELP MEINVOICE

Tôi dùng phần mềm kế toán Fast thì sử dụng meInvoice.vn như thế nào?

1. Nội dung

Hướng dẫn các bước để Kế toán dùng phần mềm Fast có thể lập, phát hành hóa đơn và thực hiện các nghiệp vụ hóa đơn điện tử trên phần mềm meInvoice.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Cài đặt phần mềm meInvoice

Bước 2: Thiết lập kết nối với phần mềm kế toán Fast

1. Đăng nhập vào phần mềm meInvoice.vn. Xem hướng dẫn tại đây.
2. Thiết lập kết nối với phần mềm kế toán Fast. Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 3: Thực hiện các bước để bắt đầu sử dụng phần mềm meInvoice

1. Phân quyền sử dụng hóa đơn điện tử. Xem hướng dẫn tại đây.
2. Thiết lập thông tin đơn vị. Xem hướng dẫn tại đây.
3. Lập hồ sơ để thông báo phát hành hóa đơn điện tử. Xem hướng dẫn tại đây.
4. Thiết lập email gửi hóa đơn. Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 4: Lập hóa đơn trên phần mềm kế toán Fast

Bước 5: Cập nhật hóa đơn từ phần mềm Fast sang meInvoice

Lưu ý:

  • Chỉ các chứng từ có trạng thái là Đã ghi sổ cái thì mới được tự động lấy sang phần mềm meInvoice.
  • Các chứng từ được tự động lấy sang phần mềm meInvoicebao gồm:
   • Hóa đơn bán hàng.
   • Hóa đơn giảm giá hàng bán.
   • Hóa đơn dịch vụ và bán hàng khác.
   • Hóa đơn giảm giá dịch vụ.
   • Xuất trả lại ncc.

Bước 6: Phát hành hóa đơn trên phần mềm meInvoice

Cập nhật 05/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.