Lấy Tên khách hàng cá nhân hiển thị lên thông tin Người mua hàng trên hóa đơn - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. MISA meInvoice Web
  3. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Lấy Tên khách hàng cá nhân hiển thị lên thông tin Người mua hàng trên hóa đơn

Lấy Tên khách hàng cá nhân hiển thị lên thông tin Người mua hàng trên hóa đơn

1.Thiết lập tự động lấy tên khách hàng cá nhân hiển thị lên thông tin Người mua hàng trên hóa đơn.

2. Khi lập hóa đơn:

  • Nếu chọn khách hàng Cá nhân, tại mục: Mã số thuế, Mã đơn vị, Tên đơn vị chương trình sẽ tự động lấy Họ tên người mua hàng theo thông tin Tên khách hàng cá nhân.

  • Nếu không tích chọn thiết lập trên thì thì khi chọn khách hàng cá nhân tại mục Mã số thuế, Mã đơn vị, Tên đơn vị chương trình sẽ để trống Họ tên người mua hàng, không tự động lấy theo thông tin Tên khách hàng cá nhân.

Lưu ý: Khi nhập khẩu hóa đơn:

  • Nếu nhập khẩu hóa đơn có nhập mã khách hàng là khách hàng cá nhân thì trường hợp trên tệp excel để trống cả Tên đơn vị, Người mua hàng => chương trình sẽ tự động ngầm định thông tin Tên đơn vị, Người mua hàng theo tùy chọn (như khi lập)
  • Nếu nhập khẩu hóa đơn có nhập mã khách hàng là khách hàng cá nhân và nhập ít nhất 1 trong 2 thông tin Tên đơn vị, Người mua hàng thì chương trình nhập khẩu dữ liệu vào theo đúng thông tin khai báo trên Excel.
Cập nhật 07/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.