Chuyển hóa đơn điện tử có mã thành hóa đơn giấy - HELP MEINVOICE

Chuyển hóa đơn điện tử có mã thành hóa đơn giấy

1. Nội dung

Hướng dẫn chuyển hóa đơn điện tử đã được cơ quan thuế cấp mã thành hóa đơn giấy phục vụ công tác lưu giữ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán, trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Chuyển từng hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy

  • Tại hóa đơn cần chuyển thành hóa đơn giấy trên danh sách hóa đơn, chọn Chuyển thành hóa đơn giấy.

  • Khai báo thông tin Người chuyển đổi, ngày chuyển đổi, nhấn Chuyển đổi.

  • Trên hóa đơn hiển thị dấu hiệu nhận biết hóa đơn điện tử chuyển đổi thành hóa đơn giấy.

Chuyển hàng loạt hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy

  • Tại danh sách hóa đơn, tích chọn hàng loạt hóa đơn cần chuyển thành hóa đơn giấy.

  • Khai báo thông tin Người chuyển đổi, ngày chuyển đổi, nhấn Chuyển đổi.

  • Chương trình chuyển cùng lúc hàng loạt hóa đơn thành hóa đơn giấy.

3. Lưu ý

Có thể chuyển hóa đơn thành hóa đơn giấy khi xem bảng kê hóa đơn sử dụng.

Cập nhật 13/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay