(Web) Quản lý phiếu xuất kho gửi bán Đại lý có mã của CQT như hóa đơn điện tử trên phần mềm - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. MISA meInvoice Web
 3. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
 4. Hướng dẫn nghiệp vụ
 5. Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
 6. Phiếu xuất kho
 7. (Web) Quản lý phiếu xuất kho gửi bán Đại lý có mã của CQT như hóa đơn điện tử trên phần mềm

(Web) Quản lý phiếu xuất kho gửi bán Đại lý có mã của CQT như hóa đơn điện tử trên phần mềm

1. Nội dung

Hướng dẫn lập, phát hành và quản lý Phiếu xuất kho gửi bán Đại lý có mã của CQT.

2. Các bước thực hiện

Thực hiện các bước bắt đầu sử dụng

Khách hàng lần đầu tiên sử dụng phần mềm

Bước 1: Đăng ký sử dụng phiếu xuất kho với CQT

Để quản lý phiếu xuất kho gửi bán đại lý có mã CQT, kế toán cần: Đăng ký sử dụng phiếu xuất kho với CQT (Bước này chỉ cần thực hiện 1 lần duy nhất)

Bước 2. Khởi tạo mẫu phiếu xuất kho gửi bán Đại lý có mã CQT

 • Chọn mẫu phiếu xuất kho.

 • Khai báo các thông tin cần thiết để khởi tạo mẫu phiếu xuất kho: Chương trình tự động điền thông tin mẫu số và 4 ký tự đầu của mẫu hóa đơn:
  • Số 6: Phản ánh các chứng từ điện tử được sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử
  • C thể hiện phiếu xuất kho điện tử có mã.
  • Hai ký tự tiếp theo là hai (02) chữ số Ả rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch.
  •  Một ký tự tiếp theo là một (01) chữ cái được quy định là T, D, L, M, N, B, G, H thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng, cụ thể:  Chữ T: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử do các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.
  • Hai ký tự cuối là chữ viết do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý. Trường hợp người bán sử dụng nhiều mẫu hóa đơn điện tử trong cùng một loại hóa đơn thì sử dụng hai ký tự cuối nêu trên để phân biệt các mẫu hóa đơn khác nhau trong cùng một loại hóa đơn. Trường hợp không có nhu cầu quản lý thì để là YY.

 • Sau đó, thực hiện tương tự khởi tạo mẫu hóa đơn. Xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Có thể thiết lập hiển thị thêm thông tin trên phiếu xuất kho. Tham khảo tại đây.

Khách hàng đang sử dụng phần mềm

Bước 1: Lập tờ khai đăng ký thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử, tích chọn Các chứng từ được in, phát hành, xử lý như hóa đơn.

 • Thực hiện tương tự như đăng ký sử dụng hóa đơn có mã CQT:
  • Chọn Thay đổi thông tin.
  • Tại mục 4. Loại hóa đơn sử dụng, tích chọnCác chứng từ được in, phát hành và quản lý như hóa đơn.

Bước 2: Chuyển đổi mẫu phiếu xuất kho đang sử dụng theo nghị định 51/2010/NĐ-CP lên mẫu phiếu xuất kho nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Xem hướng dẫn chuyển đổi mẫu phiếu xuất kho tại đây.

Hoặc khởi tạo mẫu phiếu xuất kho mới.

 • Chọn mẫu phiếu xuất kho.

 • Khai báo các thông tin cần thiết để khởi tạo mẫu phiếu xuất kho: Chương trình tự động điền thông tin mẫu số và 4 ký tự đầu của mẫu hóa đơn:
  • Số 6: Phản ánh các chứng từ điện tử được sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử
  • C thể hiện phiếu xuất kho điện tử có mã.
  • Hai ký tự tiếp theo là hai (02) chữ số Ả rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch.
  •  Một ký tự tiếp theo là một (01) chữ cái được quy định là T, D, L, M, N, B, G, H thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng, cụ thể:  Chữ T: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử do các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.
  • Hai ký tự cuối là chữ viết do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý. Trường hợp người bán sử dụng nhiều mẫu hóa đơn điện tử trong cùng một loại hóa đơn thì sử dụng hai ký tự cuối nêu trên để phân biệt các mẫu hóa đơn khác nhau trong cùng một loại hóa đơn. Trường hợp không có nhu cầu quản lý thì để là YY.

 • Sau đó, thực hiện tương tự khởi tạo mẫu hóa đơn. Xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Có thể thiết lập hiển thị thêm thông tin trên phiếu xuất kho. Tham khảo tại đây.

Lập và phát hành phiếu xuất kho khi có phát sinh

Khi đơn vị có phát sinh phiếu xuất kho gửi bán Đại lý, kế toán thực hiện như sau:

1. Lập và phát hành phiếu xuất kho gửi bán Đại lý có mã CQT

 • Vào phân hệ Hóa đơn\Phiếu xuất kho, nhấn Thêm mới.
 • Khai báo các thông tin trên phiếu xuất kho, sau đó nhấn Lưu/Lưu và Phát hành.

Lưu ý: Có thể thiết lập thêm thông tin hiển thị trên giao diện lập hóa đơn phục vụ công tác quản lý (thông tin này không hiển thị trên hóa đơn). Tham khảo tại đây.

2. Gửi phiếu xuất kho cho cơ quan thuế cấp mã

 • Tích chọn Gửi CQT cấp mã.
 • Tích chọn Gửi hóa đơn cho khách hàng nếu muốn chương trình tự động gửi phiếu xuất kho cho Đại lý ngay sau khi phiếu xuất kho được cơ quan thuế cấp mã.

 • Nếu chưa gửi Phiếu xuất kho cho CQT cấp mã ngay khi phát hành thì có thể vào danh sách phiếu xuất kho để gửi CQT cấp mã.
3. Gửi phiếu xuất kho cho Đại lý

 • Nếu tích chọn Gửi hóa đơn cho khách hàng khi phát hành, chương trình tự động gửi Phiếu xuất kho cho Đại lý ngay sau khi Phiếu xuất kho được CQT cấp mã.

 • Nếu chưa tích chọn để chương trình tự động gửi Phiếu xuất kho cho Đại lý ngay sau khi nhận được mã của CQT thì có thể vào danh sách phiếu xuất kho để gửi.

Lưu ý:

   • Có thể phát hành 1 hoặc hàng loạt phiếu xuất kho từ danh sách phiếu xuất kho.
   • Có thể gửi 1 hoặc hàng loạt phiếu xuất kho cho CQT cấp mã từ danh sách phiếu xuất kho.
   • Có thể gửi 1 hoặc hàng loạt phiếu xuất kho đã được cấp mã cho Đại lý từ danh sách phiếu xuất kho.
   • Trường hợp phiếu xuất kho sai sót thì xử lý tương tự hóa đơn:
    • Trường hợp sai tên, địa chỉ Đại lý, không sai các thông tin khác trên phiếu xuất kho. Xem cách xử lý tương tự như hóa đơn tại đây.
    • Trường hợp sai thông tin Tiền thuế, mã số thuế Đại lý, sai thông tin hàng hóa… trên phiếu xuất kho. Doanh nghiệp và Đại lý thỏa thuận xử lý theo 1 trong 2 phương án: Hủy phiếu xuất kho và lập phiếu xuất kho thay thế hoặc Lập phiếu xuất kho điều chỉnh.
    • Trưởng hợp phiếu xuất kho sai sót đã được CQT cấp mã nhưng chưa gửi Đại lý.Xem cách xử lý tương tự như hóa đơn tại đây.
   • Xem hướng dẫn nhập khẩu phiếu xuất kho tại đây.
Cập nhật 23/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.