Xem tổng quan tình hình sử dụng vé - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. MISA meInvoice Web
  3. VÉ ĐIỆN TỬ
  4. Xem tổng quan tình hình sử dụng vé

Xem tổng quan tình hình sử dụng vé

1. Nội dung

Cho phép xem tổng quan tình hình sử dụng vé tại đơn vị như: Số liệu vé đã sử dụng trong năm, Biểu đồ tình hình sử dụng vé, Giá trị vé xuất cho khách hàng...

2. Các bước thực hiện

1. Vào mục Bàn làm việc.
2. Sau khi xuất vé, chương trình hiển thị các thông tin thể hiện tình hình sử dụng vé tại đơn vị bao gồm:

  • Số liệu hóa đơn đã sử dụng trong năm/Biểu đồ tình hình sử dụng hóa đơn trong năm: Giúp quản lý được thông tin Số lượng/Giá trị vé đã xuất trong năm và kiểm soát được số lượng vé còn được sử dụng, thời hạn sử dụng để kịp thời mua thêm vé, tránh làm gián đoạn công việc.

Lưu ý: Nhấn Mua thêm để mua thêm vé theo hướng dẫn tại đây.

  • Biểu đồ tình hình sử dụng hóa đơn theo thời gian: Cho phép xem được số lượng vé đã phát hành theo thời gian tùy chọn.

Lưu ý: Di chuột vào thời điểm trên biểu đồ để xem thông tin số vé sử dụng.

  •  Giá trị vé theo người xuất: Cho phép xem được tổng giá trị vé đã xuất theo từng người xuất.

  • Xem tổng quan quy trình nghiệp vụ vé điện tử.

Cập nhật 18/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.