(Desktop) Xem báo cáo hóa đơn điện tử - HELP MEINVOICE

(Desktop) Xem báo cáo hóa đơn điện tử

1. Nội dung

Cho phép xem và in các báo cáo thống kê liên quan đến hoạt động quản lý Hóa đơn điện tử tại đơn vị, kế toán có thể xem các báo cáo sau:

STT Tên báo cáo Ý nghĩa
1 Bảng kê hóa đơn đã sử dụng  Báo cáo thống kê thông tin chi tiết hóa đơn phát hành trong kỳ báo cáo
2 Bảng kê chi tiết hóa đơn Báo cáo thống kê hóa đơn đã phát hành tại đơn vị bán hàng, cung cấp cho kế toán thông tin chi tiết về các hóa đơn đã phát hành trong kỳ như: khách hàng, mặt hàng, hình thức thanh toán, loại tiền,…
3 Tổng hợp giá trị hóa đơn đã sử dụng Báo cáo tổng hợp giá trị hóa đơn đã xuất theo khoảng thời gian nào đó (hàng ngày, hàng tháng, hàng quý..)
4
Thống kê số lượng hóa đơn đã phát hành  Thống kê số lượng hóa đơn đã phát hành theo khoảng thời gian nào đó (hàng ngày, hàng tháng, hàng quý..)

2. Các bước thực hiện

Bảng kê hóa đơn đã sử dụng
 • Vào phân hệ Báo cáo, chọn Bảng kê hóa đơn đã sử dụng.
 • Nhấn Chọn tham số\ thiết lập điều kiện thống kê báo cáo.
 • Không hiển thị hóa đơn hủy.
  • Nếu tích chọn thì bảng kê hóa đơn đã sử dụng không lấy lên các hóa đơn đã hủy.
  • Nếu tích chọn thì bảng kê hóa đơn đã sử dụng lây lên cả các hóa đơn đã hủy.
 • Nhấn Đồng ýChương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên báo cáo căn cứ vào các hóa đơn đã phát hành trong kỳ.

 • Nhấn Xuất khẩu nếu muốn lưu báo cáo về máy để lưu trữ.

Bảng kê chi tiết hóa đơn đã sử dụng
 • Vào phân hệ Báo cáo, chọn báo cáo Bảng kê chi tiết hóa đơn.
 • Nhấn Chọn tham số và khai báo khoảng thời gian cần xem báo cáo.
 • Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên báo cáo căn cứ vào các hóa đơn đã phát hành trong kỳ.

 •  Nhấn Xuất khẩu nếu muốn lưu báo cáo về máy để lưu trữ.

Lưu ýĐơn vị có thể thiết lập thêm các trường thông tin hiển thị trên Bảng kê chi tiết hóa đơn sử dụng theo nhu cầu. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Tổng hợp hóa đơn đã sử dụng

(Tính năng đang phát triển)

 • Vào phân hệ Báo cáo, chọn Tổng hợp giá trị hóa đơn đã sử dụng.
 • Nhấn Chọn tham số và khai báo khoảng thời gian cần xem báo cáo.
 • Không tính giá trị hóa đơn thay thế trên báo cáo:
  • Nếu tích chọn thì số liệu trên báo cáo không tính giá trị của hóa đơn thay thế.
  • Nếu không tích chọn thì số liệu trên báo cáo tính cả giá trị của hóa đơn thay thế.
 • Không tính giá trị hóa đơn điều chỉnh trên báo cáo:
  • Nếu tích chọn thì thì số liệu trên báo cáo không tính giá trị của hóa đơn điều chỉnh
  • Nếu không tích chọn thì số liệu trên báo cáo tính cả giá trị của hóa đơn điều chỉnh.
 • Nhấn Đồng ý. Chương trình tự động tổng hợp số liệu lên báo cáo.

Thống kê số lượng hóa đơn đã phát hành

(Tính năng đang phát triển)

 • Vào phân hệ Báo cáo\ chọn Thống kê số lượng hóa đơn đã phát hành.
 • Chọn kỳ báo cáo\ nhấn Lấy dữ liệu.
 • Chương trình tự động lấy dữ liệu lên báo cáo.

Cập nhật 11/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.