Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn có mã sai sót đã gửi khách hàng - HELP MEINVOICE

Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn có mã sai sót đã gửi khách hàng

1. Nội dung

Trường hợp phát hiện hóa đơn đã có mã của cơ quan thuế có sai sót sau khi gửi người mua, hóa đơn sai Mã số thuế, Số tiền, Thuế suất, Tiền thuế… Kế toán thực hiện đồng thời:

 • Hủy hóa đơn sai sót
 • Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn sai sót đã hủy
 • Lập thông báo hóa đơn điện tử có sai sót gửi cơ quan thuế
2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn. Tại đây

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Thực hiện hủy hóa đơn trên phần mềm

Cách 1: Thực hiện Hủy hóa đơn trên danh sách hóa đơn

 • Trên Danh sách hóa đơn, chọn hóa đơn sai sót, nhấn Hủy

 • Nhập lý do hủy, nhấn Hủy hóa đơn

Bước 2: Lập hóa đơn thay thế qua 1 trong 2 cách

Cách 1: Lập từ phân hệ Thay thế hóa đơn

 •  Thêm Hóa đơn thay thế tại Xử lý hóa đơn/Thay thế hóa đơn, chọn hóa đơn sai sót cần thay thế

 • Nhập nội dung hóa đơn thay thế và gửi cơ quan thuế cấp mã

Cách 2: Chọn hóa đơn sai sót trên danh sách hóa đơn để thực hiện lập hóa đơn thay thế

 • Trên danh sách hóa đơn, chọn hóa đơn sai sót, nhấn Lập hóa đơn thay thế

 • Nhập nội dung hóa đơn thay thế và gửi cơ quan thuế cấp mã.

Bước 3: Thực hiện lập thông báo sai sót (Nếu Cơ quan thuế yêu cầu)

 • Thêm Thông báo sai sót tại Xử lý hóa đơn/Thông báo sai sót, chọn hóa đơn sai sót cần thay thế.

 • Chọn Thay thế tại cột Hủy/Điều chỉnh/Thay thế/Giải trình, nhập lý do thay thế, thực hiện ký số và gửi thông báo sai sót lên cơ quan thuế

4. Lưu ý
 • Thông báo sai sót có thể lập cho từng hóa đơn hoặc cho danh sách các hóa đơn sai sót
 • Thông báo sai sót có thể lập bất cứ thời điểm nào trước hạn nộp tờ khai thuế GTGT của hóa đơn thay thế
 • Sau khi thông báo sai sót gửi đến cơ quan thuế, cơ quan thuế sẽ phản hồi về kết quả tiếp nhận và xử lý thông báo sai sót. Kiểm tra trạng thái thông báo sai sót vào chi tiết nội dung phản hồi của cơ quan thuế như sau:

Cập nhật 30/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.