Xử lý hóa đơn lập từ hệ thống khác sai sót - HELP MEINVOICE

Xử lý hóa đơn lập từ hệ thống khác sai sót

1. Nội dung

Kể từ thời điểm doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng phần mềm MISA meInvoice để phát hành hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, nếu phát hiện hóa đơn đã phát hành trên các hệ thống khác có sai sót thì xử lý như sau:

  • Người bán thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn sai sót.
  • Sau đó lập hóa đơn điện tử thay thế/điều chỉnh cho hóa đơn sai sót.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn phát hành trên các hệ thống khác có sai sót

Lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn phát hành từ hệ thống khác sai sót

Cập nhật 04/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay