Xử lý hóa đơn từ máy tính tiền sai sót - HELP MEINVOICE

Xử lý hóa đơn từ máy tính tiền sai sót

Hủy hóa đơn trong trường hợp: Người bán phát hiện hóa đơn sai sót, đã gửi/chưa gửi đến CQT, chưa gửi người mua.

Giải trình hóa đơn sai sót với CQT trong trường hợp: Người bán phát hiện hóa đơn sai sót, đã gửi/chưa gửi CQT, đã gửi người mua – sai về tên, địa chỉ người mua, không sai các thông tin khác.

Thay thế hoặc điều chỉnh hóa đơn trong trường hợp: Người bán phát hiện hóa đơn sai sót, đã gửi/chưa gửi CQT, đã gửi người mua – sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng.

Trường hợp CQT phát hiện hóa đơn sai sót và thông báo đến người bán: Tùy vào trường hợp sai sót để chọn phương án xử lý theo 1 trong 3 trường hợp trên.

Lưu ý: Khi hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền sai sót thì phải sử dụng cùng loại hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền để xử lý.

Ví dụ: Lập hóa đơn thay thế/điều chỉnh cho hóa đơn máy tính tiền sai sót bằng mẫu hóa đơn máy tính tiền (không điều chỉnh/thay thế bằng mấu hóa đơn GTGT thông thường)

Cập nhật 17/02/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.