Xử lý tờ khai đăng ký sử dụng/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử không được chấp nhận - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. MISA meInvoice Web
 3. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
 4. Hướng dẫn nghiệp vụ
 5. Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
 6. Xử lý tờ khai đăng ký sử dụng/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử không được chấp nhận
 1. Trang chủ
 2. MISA meInvoice Web
 3. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Xử lý tờ khai đăng ký sử dụng/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử không được chấp nhận

Xử lý tờ khai đăng ký sử dụng/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử không được chấp nhận

1. Nội dung

Trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử từ người nộp thuế (NNT), cơ quan thuế sẽ gửi phản hồi lại kết quả tiếp nhận/không tiếp nhận, xác nhận/không xác nhận trực tiếp trên phần mềm. Trường hợp tờ khai không được tiếp nhận/không được chấp nhận, kế toán thực hiện xử lý theo 2 bước:

 • Xem chi tiết nội dung thông báo về lý do không tiếp nhận/không chấp nhận của cơ quan thuế
 • Lập lại tờ khai theo hướng dẫn xử lý trên thông báo và gửi lại cơ quan thuế

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Xem chi tiết nội dung thông báo về lý do không tiếp nhận/không chấp nhận của cơ quan thuế

Bước 2: Lập lại tờ khai theo hướng dẫn xử lý trên thông báo và gửi lại cơ quan thuế

Thao tác tương tự như lập tờ khai ban đầu. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 10/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay