Xử lý vé không có mã CQT sai sót - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. MISA meInvoice Web
  3. VÉ ĐIỆN TỬ
  4. Xử lý vé không có mã CQT sai sót

Xử lý vé không có mã CQT sai sót

1. Nội dung

Hướng dẫn xử lý vé sai sót theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

2. Các trường hợp sai sót và cách xử lý.

Trường hợp 1: Người bán tự phát hiện sai sót, vé chưa gửi cho khách hàng.

Bước 1: Hủy vé sai sót.

Bước 2: Xuất vé mới gửi cho khách hàng.

Bước 3: Thông báo với cơ quan thuế về vé sai sót.

Trường hợp 2: Người bán phát hiện vé sai sót sau khi gửi cho khách hàng, sai về TênĐịa chỉ người mua, các thông tin khác không sai sót.

Bước 1: Thông báo với cơ quan thuế về vé sai sót.

Bước 2: Thông báo cho người mua về vé sai sót và không phải xuất lại vé

Trường hợp 3: Người bán tự phát hiện vé sai sót sau khi gửi cho khách hàng, sai về Mã số thuế; sai Số tiền ghi trên vé; sai Tiền thuế; Thuế suất...

Người bán và khách hàng tự thỏa thuận với nhau để chọn 1 trong 2 cách giải quyết.

Cách 1: Lập vé điều chỉnh cho vé sai sót.

Cách 2: Hủy vé sai sót và lập vé thay thế.

Trường hợp 4: Cơ quan thuế phát hiện sai sót và thông báo đến người bán.

Cơ quan thuế sẽ gửi thông báo rà soát trực tiếp qua email của người nộp thuế.

Bước 1: Lập vé điều chỉnh cho vé sai sót hoặc Hủy vé sai sót và lập vé thay thế theo thỏa thuận với người mua.

Lưu ý: Chọn Thông báo của NNT theo thông báo rà soát của CQT.

Bước 1: Thông báo với cơ quan thuế về vé điện tử sai sót.

3. Lưu ý

Thực hiện thay thế/điều chỉnh với Vé không in sẵn mệnh giá. Đối với các vé in sẵn mệnh giá cần tham khảo ý kiến của Cơ quan thuế.

Cập nhật 11/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.