Xuất hóa đơn GTGT theo nghị định 41/2022/NĐ-CP - HELP MEINVOICE

Xuất hóa đơn GTGT theo nghị định 41/2022/NĐ-CP

Quy định tại nghị định 41/2022/NĐ-CP:

Theo Điều 2 nghị định 41/2022/NĐ-CP:

Trường hợp cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ.

Theo Điều 3 nghị định 41/2022/NĐ-CP:

Trường hợp từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, cơ sở kinh doanh đã thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định này thì vẫn được giảm thuế giá trị gia tăng và không phải điều chỉnh lại hóa đơn, không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn.

Hướng dẫn trên phần mềm

Đối với đơn vị lần đầu sử dụng mẫu hóa đơn nhiều thuế suất

Bước 1: Khởi tạo mẫu hóa đơn nhiều thuế suất.

Các bước khởi tạo mẫu hóa đơn thực hiện như bình thường. Xem hướng dẫn:

Bước 2: Lập và phát hành hóa đơn có nhiều mức thuế suất.

Các bước lập và phát hành hóa đơn thực hiện như bình thường. Xem hướng dẫn:

  • Khai báo mức thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ.

  • Trên hóa đơn thể hiện thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ.

Đối với đơn vị đang sử dụng mẫu hóa đơn nhiều thuế suất

Thực hiện phát hành hóa đơn nhiều thuế suất như bình thường, trên hóa đơn thể hiện rõ mức thuế suất của từng mặt hàng (bao gồm cả mặt hàng được giảm thuế và không được giảm thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15)

Đối với đơn vị đang sử dụng mẫu hóa đơn 1 thuế suất

Đối với đơn vị đang sử dụng mẫu hóa đơn 1 thuế suất nhưng có cả mặt hàng được giảm thuế và không được giảm thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15 thực hiện như sau:

  • Cách 1: Tiếp tục sử dụng mẫu hóa đơn 1 thuế suất, nhưng tách thành nhiều hóa đơn và mỗi hóa đơn thể hiện các mặt hàng có cùng mức thuế suất.
  • Cách 2: Khởi tạo mẫu hóa đơn nhiều thuế suất mới như trường hợp đơn vị lần đầu sử dụng hóa đơn nhiều thuế suất như trên để phát hành hóa đơn.

Lưu ý: Cơ sở kinh doanh khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm.

Xem thêm: Phát hành hóa đơn áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15 tại đây.

Cập nhật 22/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.