Áp dụng giảm tiền thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15 - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. MISA meInvoice Web
 3. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Áp dụng giảm tiền thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15

Áp dụng giảm tiền thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15

1. Nội dung

Hướng dẫn lập hóa đơn áp dụng giảm thuế GTGT trong năm 2022 theo nghị quyết 43/2022/QH15.

Nội dung chính sách giảm thuế: Theo Khoản 1.1, Điều 3, Nghị quyết 43/2022/QH15:

 • Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%.

Trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;

 • Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ.

Thời gian áp dụng: Theo Điều 3, nghị định 15/2022/NĐ-CP: Chính sách giảm thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15 được áp dụng từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim tại đây.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Hóa đơn giá trị gia tăng

Bước 1: Sửa mẫu hóa đơn (Đơn vị sử dụng mẫu hóa đơn Một thuế suất bỏ qua bước này)

Đối với đơn vị đang sử dụng hóa đơn điện tử có nhiều loại thuế suất, có mẫu khởi tạo trước ngày 26/01/2021, cần sửa lại mẫu hóa đơn để xuất được hóa đơn có hàng hóa chịu thuế suất 8%.

 • Nhấn biểu tượng Sửa tại mẫu hóa đơn nhiều thuế suất trên danh sách mẫu hóa đơn.

 • Nhấn Tùy chỉnh chi tiết nội dung hóa đơn.

 • Click chuột vào khu vực Tổng tiền chịu thuế, tích chọn Tổng tiền chịu thuế suất 8%.

 • Nhấn Lưu, chương trình hiển thị cảnh báo như sau:

 • Theo quy định tại nghị định 123/2020/NĐ-CP, đơn vị không cần thông báo phát hành mẫu hóa đơn với cơ quan thuế, vì vậy khi sửa mẫu hóa đơn, những nội dung thay đổi trên mẫu sẽ được cập nhật trên tất cả các hóa đơn đã phát hành thuộc mẫu hóa đơn đang sửa (tức ghi đè mẫu cũ), nhấn Ghi đè mẫu hóa đơn để hoàn thành việc sửa mẫu.

 • Trường hợp không có nhu cầu ghi đè mẫu hóa đơn mới lên mẫu cũ, kế toán có thể tạo nhanh mẫu mới bằng cách:
  • Tích chọn Tạo thành mẫu hóa đơn mới.
  • Khai báo ký hiệu hóa đơn mới, nhấn Đồng ý.

Lưu ý:

   • Sau khi sửa mẫu hóa đơn, tất cả hóa đơn nhiều thuế suất đã phát hành trước ngày 26/01/2022 sẽ hiển thị thêm dòng Tổng tiền chịu thuế suất 8% và bỏ trống thông tin này.
   • Với mẫu hóa đơn nhiều thuế suất khởi tạo từ ngày 26/01/2022 trở đi: Phần mềm tự động bổ sung mức thuế suất 8%.
   • Với đơn vị đang áp dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 51/2010/NĐ-CP, khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP có thể chuyển đổi mẫu hóa đơn đang sử dụng sang mẫu hóa đơn theo nghị định 123/2020/NĐ-CP đồng thời áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15.

    • Chọn hóa đơn cần chuyển đổi trên danh sách.

    • Tích chọn Áp dụng giảm thuế GTGT theo nghị quyết 43/2022/QH15

    • Thực hiện các bước chuyển đổi tiếp theo như bình thường. Xem chi tiết tại đây.

Bước 2: Lập và phát hành hóa đơn có mức thuế suất 8%.

Các bước lập và phát hành hóa đơn thực hiện như bình thường.

 • Với hóa đơn nhiều thuế suất, tại giao diện lập hóa đơn chọn mức thuế suất thuế GTGT 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%, chương trình tự động tính Tiền thuế GTGT theo mức thuế suất 8%.

 • Với hóa đơn một thuế suất, tại giao diện lập hóa đơn chọn mức thuế suất thuế GTGT 8%.

Lưu ý:

   • Hóa đơn áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15 có thể có hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 8% và hàng hóa, dịch vụ chịu các mức thuế suất khác.
   • Trường hợp nhập khẩu hóa đơn thuế suất 8% vào phần mềm: Trên file nhập khẩu, với hàng hóa áp dụng giảm thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15 thì khai báo mức thuế suất là 8% và thực hiện các bước nhập khẩu như bình thường.

2. Hóa đơn bán hàng

Các bước lập hóa đơn bán hàng thực hiện như bình thường.

 • Tại giao diện lập hóa đơn tích chọn Áp dụng giảm thuế GTGT theo nghị quyết 43/2022/QH15. Khi đó chương trình sẽ sẽ bổ sung cột  Tiền thuế được giảm.

Lưu ý: Trường hợp đơn vị sử dụng mẫu hóa đơn hiển thị tiền ngoại tệ thì chương trình bổ sung thêm cột Tiền thuế GTGT được giảm quy đổi.

 • Khai báo thông tin hàng hóa, Số lượngĐơn giá, chương trình tự động tính Tiền thuế GTGT được giảm của từng mặt hàng (Tiền thuế GTGT được giảm = Tiền hàng x %Thuế suất x 20%) và Tổng tiền thanh toán sau khi đã áp dụng giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT.

Lưu ý:

  • Với đơn vị đang áp dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 51/2010/NĐ-CP,  khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP có thể chuyển đổi mẫu hóa đơn đang sử dụng sang mẫu hóa đơn theo nghị định 123/2020/NĐ-CP đồng thời áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15.
   • Chọn hóa đơn cần chuyển đổi trên danh sách.

   • Tích chọn Áp dụng giảm thuế GTGT theo nghị quyết 43/2022/QH15.

   • Thực hiện các bước chuyển đổi tiếp theo như bình thường. Xem chi tiết tại đây.
  • Trường hợp nhập khẩu hóa đơn vào phần mềm:
   • Kế toán tự khai báo thêm các cột sau vào tệp nhập khẩu:
    • Cột Áp dụng giảm tiền thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15: Nhập giá trị 1 với hàng hóa áp dụng giảm tiền thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15, Nhập giá trị 0 với hàng hóa áp không dụng giảm tiền thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15.
    • Cột Tiền thuế GTGT được giảm.

   • Trên tệp nhập khẩu, tại bước Ghép cột thực hiện ghép cột Áp dụng giảm tiền thuế GTGT theo nghị quyết 43/2022/QH15 trên phần mềm với cột tương ứng trên file nhập khẩu.

   • Các bước nhập khẩu tiếp theo thực hiện như bình thường.

Xem thêm: Tra cứu mặt hàng giảm thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15.

Cập nhật 22/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.