Tôi dùng phần mềm AMIS.VN Kế toán (AMIS ACT) muốn phát hành hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021/TT-BTC trên MISA meInvoice như thế nào? - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. 2. MISA meInvoice.vn Desktop
 3. Hướng dẫn nghiệp vụ
 4. Kết nối với các phần mềm khác
 5. Tôi dùng phần mềm AMIS.VN Kế toán (AMIS ACT) muốn phát hành hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021/TT-BTC trên MISA meInvoice như thế nào?

Tôi dùng phần mềm AMIS.VN Kế toán (AMIS ACT) muốn phát hành hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021/TT-BTC trên MISA meInvoice như thế nào?

1. Nội dung

Hướng dẫn các bước để Kế toán dùng phần mềm AMIS.VN Kế toán có thể lập, phát hành hóa đơn và thực hiện các nghiệp vụ hóa đơn điện tử trên phần mềm meInvoice.

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1Chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn theo thông tư 78/2021/TT-BTC

Bước 2: Cài đặt phần mềm meInvoice

 • Tải bộ cài tại đây.
 • Xem các bước hướng dẫn cài đặt và kết nối dữ liệu tại đây

Bước 3: Thiết lập kết nối với phần mềm AMIS.VN Kế toán.

Bước 4: Lập chứng từ trên phần mềm AMIS.VN Kế toán.

Lưu ý: Để chứng từ lập trên AMIS.VN Kế toán được cập nhật sang meInvoice:

  • Cần thiết lập sử dụng phần mềm để quản lý và phát hành hóa đơn.

  • Khi lập chứng từ: Tích chọn Lập kèm hóa đơn và bỏ trống thông tin Mẫu số, Ký hiệu, số hóa đơn.

Bước 5: Cập nhật dữ liệu hóa đơn từ phần mềm AMIS.VN Kế toán sang meInvoice để phát hành hóa đơn.

Bước 6: Phát hành hóa đơn trên meInvoice.

Bước 7: Cập nhật trạng thái chứng từ đã phát hành hóa đơn trên AMIS.VN kế toán.

 • Sau khi hóa đơn được phát hành trên meInvoice, trạng thái chứng từ đã lập hóa đơn sẽ được tự động cập nhật sang phần mềm AMIS.VN Kế toán trong vòng 10s.
 • Kế toán có thể nhấn nút Đồng bộ để cập nhật nhanh trạng thái chứng từ.

Cập nhật 07/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.