Nghiệp vụ hóa đơn điện tử không có mã của CQT - HELP MEINVOICE

Nghiệp vụ hóa đơn điện tử không có mã của CQT

Tùy vào phương thức chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế là chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn hay chuyển theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử, chi tiết các bước thực hiện nghiệp vụ tại doanh nghiệp được thực hiện theo 3 trường hợp sau:

  1. Doanh nghiệp chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn đến cơ quan thuế
  2. Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khác xăng dầu chuyển dữ liệu theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử
  3. Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xăng dầu chuyển dữ liệu theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử
  4. Doanh nghiệp bán xăng dầu cho khách hàng sử dụng hóa đơn có đầy đủ mẫu số, ký hiệu, số hóa đơn chuyển dữ liệu theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn
Cập nhật 01/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.